Pieczęcie

Obecnie każda ważniejsza organizacja czy firma posiada swoje logo. Własne herby posiadają kluby piłkarskie, województwa, miasta, a nawet gminy. W dawniejszych czasach również wsie miały swoje znaki graficzne i można je było znaleźć na pieczęciach wiejskich (gminnych). Potrzeba ich używania pojawiła się wraz z powstaniem i rozwojem samorządności, a tym samym z pojawieniem się instytucji sołtysa. Na przestrzeni wieków sołtys na ziemiach śląskich pełnił różne role (porządkową, policyjną, sądowniczą itp). Pieczęć ogrywała ważną rolę przy wykonywaniu zadań sołtysa. Odciśnięta na dokumencie uwierzytelniała i wzmacniała ważność takiego pisma.

W 2020r ukazało się opracowanie pt. "Odciśnięta pamięć wspólnoty". Jego autorka, Aleksandra Starczewska-Wojnar, dokładnie opisuje rozwój samorządów i sądownictwa wiejskiego, rolę sołtysa oraz uwarunkowania prawne, które to wszystko determinowały. Poza opisem historycznym, książka ta zawiera również zbiór i analizę pieczęci wiejskich z zachodnich powiatów rejencji opolskiej. Zebranie tych dawnych znaków wiązało się z przeszukaniem wielu archiwów. Wśród odnalezionych pieczęci są również te z naszych miejscowości. Pełen zestaw pieczęci wraz rysem historycznym można znaleźć również na stronie "Pieczęcie gminne na Śląsku" (strona ta jest kontynuacją w/w książki).

Poniżej krótka prezentacja pieczęci z naszych miejscowości:
Średnica odnalezionych znaków to zazwyczaj 25-27mm. Początkowo stosowano czarny tusz, by w późniejszych latach przejść na niebieski i fioletowy. Pieczęcie z czasem ulegały zużyciu, więc wymieniano je na nowe. Widać, że zachowywano przy tym poprzedni wizerunek. Charakterystyka pieczęci nie odbiega od typowych sygnatur (okrągła, z napisem w otoku i głównym motywem wewnątrz). Również godło tych pieczęci prezentuje przykłady najczęściej spotykanych motywów. W przypadku miejscowości, w których znajdował się kościół parafialny, najczęściej to on jest na pieczęci, jako centralny punkt życia na wsi, coś co identyfikowało miejscowość. Tak jest też na pieczęci Grudyni Wielkiej. W przypadku Grudyni Małej, Milic i Jakubowic wizerunek sigillum powiązany jest z życiem na wsi, z pracami rolnymi. Różne przedmioty i narzędzia rolne miały swoje symbole. Cep symbolizował męskie obowiązki, snopy siana były synonimem obfitości i dobrobytu. Dodatkowo w przypadku Jakubowic na pieczęci widnieje symbol religijny - oko Opatrzności, które symbolizuje opiekę boską nad plonami.

Grudynia Wielka
Na pieczęci widnieje kościół z wieżą i wysoki krzyż. Na najstarszej pieczęci widać mur pruski, więc jest to jeszcze przestawienie poprzedniego kościoła (pw. Piotra i Pawła). Typologia pieczęci kwalifikuje się do kategorii "topograficznych", przedstawiających istniejące budynki lub miejsca.
Grudynia Wielka 1801 Data odcisku: 1801.
Napis: GROS · GRAUDEN · GEM: S: 
IN COSLER | CREYS
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2240, s. 13 (1801).
Grudynia Wielka 1880 Data odcisku 1880.
Napis: * GEMEINDE GR. GRAUDEN *
KREIS COSEL
Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 165, b.p. (1880, 1886, 1903, 1906, 1911).
Grudynia Wielka 1915 Data odcisku: 1915.
Napis: · GEMEINDE GR. GRAUDEN ·
KREIS COSEL
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2234, s. 112 (1915), APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 117 (1927).
Grudynia Mała
Na pieczęci widnieją skrzyżowane grabie z kosą. Jest to typowy motyw rustykalny.
Grudynia Mała 1825 Data odcisku: 1825.
Napis: KLEIN GRAUDEN GEM: SIGL:
COSLER | CREYS
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 4445, s. 130 (1825).
Grudynia Mała 1860 Data odcisku: 1860.
Napis: KL: GRAUDENER GEM: SIEG
1846
COSLER | KREIS
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 4448, s. 147 (1860).
Grudynia Mała 1927 Data odcisku: 1927.
Napis: GEMEINDE KL. GRAUDEN *
KREIS COSEL
Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 146 (1927), sygn. 151, b.p. (1932).
Jakubowice
Na pieczęci skrzyżowane kosa z cepem, nad nimi oko Opatrzności. Jest to motyw rustykalny połączony z symboliką religijną.
Jakubowice 1859 Data odcisku: 1859.
Napis: JACOBSDORF GEM: S:
IN COSLER
CREYS
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 4180, s. 59 (1859), sygn. 4179, s. 81, b.p. (1867), APOp, WP w Koźlu, sygn. 169, b.p. (1884).
Jakubowice 1904 Data odcisku: 1904.
Napis: * GEMEINDE JACOBSDORF *
KREIS COSEL
Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 223 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 4186, s. 327 (1904).
Milice
Na ozdobnym kartuszu grabie w słup, pomiędzy dwoma stogami. Motyw rustykalny.
Milice 1927 Data odcisku: 1927.
Napis: * GEMEINDE MILITSCH *
KREIS COSEL.
Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 198 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 1204, s. 62 (1912); APOp, SP w Koźlu, sygn. 67, s. 575 (1935).

 


Opracowane na podstawie:
 1. Odciśnięta pamięć wspólnoty - Aleksandra Starczewska-Wojnar
 2. "Pieczęcie gminne na Śląsku"


Michał Niedzielski 2023-11-25

 

Spartan – Sukcesy

W trakcie swojej historii Spartan zdobył pokaźną liczbę trofeów. Aktualnie (stan na 2023-06-23) w klubowej gablocie znajduje się 66 pucharów i statuetek (w tym dwie luźne zawieszki).  Prawdopodobnie było ich więcej, gdyż porównując wcześniejsze zdjęcia z szatni (np z 2008), widać że zaginęło przynajmniej sześć statuetek i trzy dyplomy. Jest też sporo udokumentowanych sukcesów, które nie mają przyporządkowanego pucharu. Nie wiadomo czy nagrody nie były wręczane, czy puchar zaginął, a może zaginęła plakietka z opisem. Aż 18 pucharów nie posiada żadnych opisów, plakietek i zawieszek. Co do tych, które mają zawieszki, też nie ma pewności, że są odpowiednio przyporządkowane. Niektóre zawieszki leżały całkiem luźno. Jest też przypadek konkursu z roku 1983/84 - są dwie identycznie opisane zawieszki, które są przyporządkowane do różnych pucharów.

Można zauważyć, że w przypadku starszych pucharów, powtarzają się typy (mają takie sam kształt i zdobienia). Jest aż 7 takich wzorów pucharów. Może to świadczyć o tym, że w danym okresie tylko takie puchary były dostępne albo, że niektóre zawieszki zostały zamienione.

Wśród pucharów dominują te piłkarskie, ale można znaleźć też statuetki dotyczące innych dyscyplin (biegi, tenis stołowy, szachy i warcaby, zawody strażackie). Są też puchary okolicznościowe oraz związane z różnymi konkursami.  Jest też jeden puchar, który należy do innej drużyny (prawdopodobnie nie został odebrany po turnieju w 2011r).
Najstarszym pucharem w kolekcji jest trofeum z turnieju w Döbbern z roku 1972.

Wśród najcenniejszych udokumentowanych sukcesów można wymienić:
-Puchar Polski na szczeblu OZPN Opole - (4 lub 5x).
-Nagroda dla Laureata Ogólnopolskiego Konkursu XXVI-edycji "Boisko w każdej wsi, ośrodek sportu i rekreacji w każdej gminie" w roku 1987.
-Mistrzostwo klasy A.
-Mistrzostwo klasy B  - (3x).
-Najlepszy LZS w gminie Pawłowiczki - (3 lub 4x).
-Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki - I miejsce - (8x).
-Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki - II miejsce - (7x).
-Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki - III miejsce - (2x).

Poniżej znajdują się:
-chronologiczna lista sukcesów wraz z przyporządkowanymi pucharami (dwa pierwsze wazony niestety nie mają daty).
-puchary i statuetki bez opisów.
-puchary i dyplomy, które zaginęły.

Puchary, sukcesy, statuetki.
1. - Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Opolu
2. - Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Opolu
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Opolu
3. 1972-07-02 Döbbern - Tuniej - I miejsce (typ 1)
Dem Sieger beim Fußballturnier der BSG Traktor Döbbern 1972-07-02
4. 1975-06-29 Döbbern - Pokalturnier 50 Jahre BSG Traktor Döbbern
Pokalturnier 50 Jahre BSG Traktor Döbbern 1975-06-29
5. 1977-05-09 Grudynia Wielka - Puchar Dyrektora OKO Opole - I miejsce (typ 1)
Dla drużyny ZPS w Grudyni Wielkiej za Im. w Turnieju Piłkarskim o puchar Dyrektora Opolskiego Kombinatu Ogrodniczego w Opolu. Grudynia Wielka dnia 9 maja 1977r.
6. 1977-06 Awans do A klasy
Brak pucharu/dyplomu
7. 1977-07-03 Byczyna - V woj. zaw. jednostek OSP z PGR - 1 miejsce
Puchar Naczelnego Dyrektora ZP PGR w Opolu za zajęcie 1m. w V Wojewódzkich Zawodach jednostek OSP zlokalizowanych w PRG. Byczyna 1977-07-03
Uwagi: Jeśli to były zawody strażackie, a nie piłkarskie, to dlaczego jest w szatni klubowej, a nie w OSP?
8. 1979-06 Awans do A klasy
Brak pucharu/dyplomu
9. 1980 Biała Nyska - Puchar Dyrektora ZPPGR Opole - II miejsce (typ 1)
Puchar Dyrektora ZPPGR Opole - II miejsce w turnieju piłki nożnej Biała Nyska 1980.
10. 1981 Opole - Puchar Polski na szczeblu Okręgu OZPN Opole
Brak pucharu/dyplomu
Uwagi: Po pokonaniu KKS Kluczbork.
11. 1981-06 Mistrz A klasy - awans do ligi okręgowej
Brak pucharu/dyplomu
12. 1981-06-20 Döbbern - Turniej
Pokalturnier Sportfest BSG Traktor Döbbern 1981-06-20
13. 1982 Pawłowiczki - konkurs Omega na najlepszy LZS w gminie - I miejsce (typ 3)
Za zajęcie I-go miejsca we współzawodnictwie "Omega na najlepszy koło LZS gminy Pawłowiczki za rok 1982
14. 1982-06-10 Opole - Puchar Polski na szczeblu Okręgu OZPN Opole
Zwycięzcy Pucharu Polski na szczeblu Okręgu OZPN Opole. Opole 1982-06-10
15. 1983 Grudynia Wielka - P.Bulla
Dla LZS Grudynia 1983 P.Bulla
16. 1983-06-08 Opole - Puchar Polski na szczeblu Okręgu
Zwycięzcy Pucharu Polski na Szczeblu Okręgu w sezonie 1982/83. OOZPN Opole 1983-06-08
17. 1984 Puchar Polski na Szczeblu Okręgu
Zwycięzcy Pucharu Polski w piłce nożnej na Szczeblu Okręgu w sezonie 1983/84. OOZPN
18. 1984 Konkurs Omega na najlepszy LZS w gminie - I miejsce (typ 2)
Za I m. w konkursie "Omega" na najlepszy LZS gminy Pawłowiczki za rok 1983/84
Uwagi: Dwa identyczne opisy dla różnych pucharów.
19. 1984 Konkurs Omega na najlepszy LZS w gminie - I miejsce (typ 4)
Za I m. w konkursie "Omega" na najlepszy LZS gminy Pawłowiczki za rok 1983/84
Uwagi: Dwa identyczne opisy dla różnych pucharów.
20. 1984-07-22 Ucieszków - Puchar Naczelnika Gminy - I miejsce
Za I m. w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Naczelnika Gminy Pawłowiczki. Ucieszków 1984-07-22
Uwagi: Zawieszka była wewnątrz.
21. 1985 Lisięcice - Puchar Prezesa RSP - I miejsce (typ 6)
Puchar Prezesa RSP w Lisięcicach za I miejsce na festynie piłkarskim. Lisięcice 1985
22. 1985-07-14 Stradunia - Puchar LZS Stradunia - I miejsce (typ 2)
Dla LZS Grudynia Wielka za zajecie I miejsca o Puchar LZS Stradunia 1985-07-14
23. 1985-07-21 Januszkowice - 20-lecie KS Górnik - I miejsce
20-lecie KS Górnik - I Miejsce. Januszkowice - 1985-07-21
24. 1986 Pawłowiczki - konkurs na najlepszy LZS w gminie - I miejsce (typ 5)
Opis: I m-ce LZS Grudynia Wielka we współzawodnictwie na Najlepszy LZS Gm. Pawłowiczki za 1986 rok.
25. 1987-01-11 Pawłowiczki - Turniej w Szachach i Warcabach Gm. Pawłowiczki - I miejsce (typ 5)
Opis: I m. LZS Grudnia Wielka w turnieju w Szachach i Warcabach Gm. Pawłowiczki 1987-01-11
26. 1987-05-17 Grudynia Wielka - III Bieg Sadowników - III m. w kat. E
III Bieg Sadowników - III m. w kat. "E". Grudynia W. 1987-05-17
27. 1988-11-19 Kielce-Słowik - XXVI edycja konkursu Boisko w każdej wsi (typ 6)
Opis: Nagroda dla Laureata Ogólnopolskiego Konkursu XXVI-edycji "Boisko w każdej wsi, ośrodek sportu i rekreacji w każdej gminie" w roku 1987. Rada główna zrzeszenia LZS. 1988-11-19/20. Kielce-Słowik.
28. 1990-07-15 Pawłowiczki - Puchar Prezesa - II miejsce
Puchar Prezesa LZS Pawłowiczki za zajęcie II miejsca. Festyn Sportowy Pawłowiczki 1990-07-15
29. 1992 Gościęcin - Puchar Wójta Gminy - I miejsce (typ 7)
I miejsce w turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki. Gościęcin 1992
Uwagi: Zawieszka była osobno i została dopasowana do pucharu.
30. 1994 Puchar Wójta Gminy - II miejsce
Brak pucharu/dyplomu
31. 1995-08-13 Puchar Wójta Gminy - I miejsce
Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki za zajecie I miejsca w piłce nożnej. 1995-08-13
32. 1996-08-04 Gościęcin - Puchar Wójta Gminy - II miejsce
Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki za II miejsce w piłce nożnej. Gościęcin 1996-08-04
33. 1997-09-27 Grudynia Wielka - XIII Bieg Sadowników - II miejsce
XIII Bieg Sadowników - II Miejsce - Grudnia Wielka 1997-09-27
34. 1998-07-12 Grudynia Wielka - Puchar Wójta - I miejsce
Puchar Wójta - I miejsce w turnieju piłki nożnej. Grudynia Wielka 1998-07-12
35. 2000 Gościęcin - Puchar Wójta Gminy - III miejsce
Brak pucharu/dyplomu
36. 2001 Grudynia Wielka - Puchar Wójta Gminy - II miejsce
Brak pucharu/dyplomu
37. 2001-07-22 Grudynia Wielka - Puchar Prezesa - II miejsce
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa LKS Grudynia Wielka. Grudynia W. 2021-07-22
38. 2002 Pawłowiczki - Puchar Wójta Gminy - III miejsce
Brak pucharu/dyplomu
39. 2002-07-21 Grudynia Wielka - Turniej Piłki Nożnej - IV miejsce
Brak pucharu/dyplomu
40. 2003 Urbanowice - Puchar Wójta Gminy - I miejsce
Brak pucharu/dyplomu
41. 2003-06-01 Grudynia Wielka - Festyn Europejski - turniej oldbojów - I miejsce
I miejsce na Festynie Europejskim - Grudynia Wielka 2023-06-01
42. 2003-08-10 Grudynia Wielka - Turniej Piłki Nożnej - I miejsce
Brak pucharu/dyplomu
43. 2004-07-24 Debrzyca - Turniej Piłki Nożnej - III miejsce
Brak pucharu/dyplomu
44. 2004-08-01 Ostrożnica - Puchar Wójta Gminy - I miejsce
Puchar Wójta Gminy - I miejsce - Ostrożnica 2004-08-01
45. 2004-08-01 Opole - z okazji 50-lecia klubu - WZ LZS Opole
Dla LZS Grudynia Wielka z okazji 50-lecia działalności, wyrazu uznania składa Prezes WZ LZS w Opolu Władysław Czaczka. Opole 2004-08-07
Uwagi: Pierwszy raz obchodzono 50-lecie w 1996.
46. 2004-08-08 Opole - z okazji 50-lecia klubu - OZPN Opole
Dla Ludowego Klubu Sportowego "Spartan" Grudynia Wielka z okazji 50-lecia klubu. OZPN Opole. 2004-08-08
Uwagi: Pierwszy raz obchodzono 50-lecie w 1996.
47. 2005-07-10 Maciowakrze - Puchar Wójta Gminy - I miejsce
Puchar Wójta Gminy. I miejsce. Maciowakrze 2005-07-10
48. 2006 Pawłowiczki - Puchar Wójta Gminy - V miejsce
Brak pucharu/dyplomu
49. 2007-07-01 Grudynia Wielka - Puchar Wójta Gminy - II miejsce
Puchar wójta gminy Pawłowiczki - II miejsce - Grudynia Wielka 2007-07-01
50. 2008 Grudynia Wielka - Puchar Wójta Gminy - II miejsce
Brak pucharu/dyplomu
51. 2009-07-05 Ostrożnica - Puchar Wójta Gminy - I miejsce
Puchar Wójta Gminy - I miejsce. Ostrożnica 2009-07-05
52. 2009-09-01 Pawłowiczki - Gminny halowy turniej piłki nożnej - III miejsce
III Miejsce w gminnym halowym turnieju piłki nożnej Pawłowiczki 2009-03-01
53. 2010-02 Pawłowiczki - Halowy Turniej Piłki Nożnej - seniorzy - I miejsce
Brak pucharu/dyplomu
54. 2010-02 Pawłowiczki - Halowy Turniej Piłki Nożnej - U15 (rocznik 1995) - I miejsce
Brak pucharu/dyplomu
55. 2011 Pawłowiczki - Puchar Wójta Gminy - II miejsce
Brak pucharu/dyplomu
56. 2011 Pawłowiczki - Otwarte mistrzostwa gminy w tenisie stołowym - I miejsce
Otwarte mistrzostwa gminy w tenisie stołowym - I miejsce - Pawłowiczki 2011
57. 2011-06 ZPN Głubczyce - za awans do A klasy
Dla LZS Spartan Grudynia Wielka za awans do klasy A sezon 2010/2011 czerwiec 2011. Zarząd podokręgu Głubczyce
58. 2011-06-20 ZPN Kędzierzyn Koźle - Klasa B I miejsce i awans
Gratulacje dla LZS Spartan Grudynia Wielka za zajecie I miejsca w klasie B w sezonie 2010/11 i awans do klasy A. Zarząd Podokręgu ZPN Kędzierzyn-Koźle 2011-06-20
Uwagi: Spartan grał w podokręgu Głubczyce, ale otrzymał też statuetkę z ZPN Kędzierzyn-Koźle.
59. 2011-07-09 Grudynia Wielka - Puchar zarządu - II miejsce
Opis: II miejsce Puchar Zarządu LZS Grudynia Wielka 2011-07-09 Grudynia Wielka
Uwagi: Puchar za miejsce trzecie należy do Startu Bogdanowice. Klasyfikacja: 1. Zefirek K-K, 2. Grudynia, 3.Bogdanowice, 4.Klisino.
60. 2012-08-19 Grudynia Wielka - Puchar Wójta Gminy - I miejsce
Puchar Wójta Gminy I miejsce Grudynia Wielka 2012-08-19
61. 2013-07-14 Maciowakrze - Puchar Wójta Gminy - II miejsce
Puchar Wójta Gminy. II miejsce. Maciowakrze 2013-07-14
62. 2016 Grudynia Wielka - ŚKJ - Spartan - Olympia
Święto Kwitnącej Jabłoni 2016 Grudynia Wielka. LKS "Spartan" Grudynia Wielka vs P.O.C. Olympia Berlin
63. 2021-05-16 Grudynia Wielka - Aktywnie z jabłkiem
Aktywnie z jabłkiem - "Łubu dubu, łubu dubu, niech nam żyje Prezes naszego klubu" - Grudynia Wielka 2021-05-16
Puchary i statuetki bez opisu.
Puchary, które zaginęły.
1. Brązowy wazon ze zdobieniami.
2. Statuetka ze złotym piłkarzem.
3. Srebrny puchar.
4. Brązowy szklany wazon.
5. Dwa dyplomy.
6. Dyplom z nagłówkiem LZS.
7. Talerz z okazji 40-lecia Poloni Głubczyce.
8. Medal z okacji 50-lecia klubu.
50 lat LKS "Spartan" Grudynia Wielka 1946-1996 Grudynia Wielka dnia 1996-04-15r.
Uwagi: W 2004 ponownie obchodzono 50-lecie.

 

Uporządkował: Michał Niedzielski 2023-07-15
Zdjęcia: Paweł Niedzielski 2023-06-23

Bieg Sadownika

Bieg sadownika (wcześniej Bieg Sadowników) to zawody, które najczęściej odbywały się przy okazji Święta Kwitnącej Jabłoni w Grudyni Wielkiej. Mimo iż pod koniec lat 90-tych ŚKJ nie było już organizowane, to biegi odbywały się aż do 1999r. Potem nastąpiła dłuższa przerwa. Święto Kwitnącej Jabłoni reaktywowano w 2016, a przy okazji trzeciej edycji w 2018 wznowiona została również organizacja biegu sadownika.

2022-05-22 Bieg Sadownika - 11km(7)
1. Dimiccoli Roberto ITA (Eko-Okna Runners) 39:38
2. Kadłuczka Jan (LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle) 41:54
3. Ossowski Arkadiusz (Głogówek) 44:02
kat. kobiet:
1. Rutyna Jennifer (Eko-Okna Runners) 1:02:08
2. Sobierajska Renata (Eko-Okna Runners) - 1:14:15
3. Radłowska Aleksandra (Cze-Mi) - 1:24:02
kat. kobiety 40 lat i młodsze:
1. Rutyna Jennifer (Eko-Okna Runners) 1:02:08
2. Radłowska Aleksandra (Cze-Mi) - 1:24:02
kat. kobiety powyżej 40 lat:
1. Sobierajska Renata (Eko-Okna Runners) - 1:14:15 
kat. mężczyźni 40 lat i młodsi:
1. Dimiccoli Roberto ITA (Racibórz Eko-Okna Runners) - 39:38
2. Kadłuczka Jan (LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle) - 41:54
3. Kubat Dariusz (Głuchołazy) - 46:35
kat. mężczyźni  powyżej 40lat:
1. Ossowski Arkadiusz (Głogówek) - 44:02
2. Jucha Przemysław (Antonteam) - 44:14
3. Jajuga Arkadiusz (Antonteam) - 44:19
W biegu wzięło udział 32 uczestników (29M i 3K).
Wśród nich nasz zawodnik Helmut Mende z Jakubowic, który z czasem 59:28 zajął 20 miejsce.

W 2020r bieg się nie odbył ze względu na pandemię.

2021-05-16 Bieg Sadownika - 13.8km(6)
1. Kosek Paweł (www.pawelkosek.pl) 43:08
2. Dimiccoli Roberto ITA (Racibórz Eko.okna Runners) 43:10 2
3. Jajuga Arkadiusz (AntonTeam) 46:25
kat. kobiet:
1. Skalska Anna (Carbon OCR Racing Team) - 54:35
2. Morawska Julia (UKS Chromik Mysłowice) - 57:15
3. Czekaj Justyna (Kędzierzyn-Koźle) - 59:05
kat. kobiety 18-30 lat:
1. Morawska Julia (UKS Chromik Mysłowice) - 57:15
2. Czekaj Justyna (Kędzierzyn-Koźle) - 59:05
kat. kobiet 31-50 lat:
1. Skalska Anna (Carbon OCR Racing Team) - 54:35
2. Przybył Elżbieta (Cidry Lotajom) - 1:00:42
3. Milińska Lilianna (Niemodlin) - 1:02:41
kat. kobiety powyżej 50 lat:
1. Krawczyk Marta (Zawadzkie Biegnie) - 1:10:02
2. Bandura Dorota Maria (Głubczyce) - 1:12:12
3. Giet Małgorzata (KS Koziołek Kędzierzyn-Koźle) - 1:16:42
kat. mężczyźni 18-30 lat:
1. Kosek Paweł (www.pawelkosek.pl) - 43:08
2. Frank Aleksander (KS Koziołek Kędzierzyn-Koźle) - 51:39
3. Baran Bartłomiej (Baborów) - 54:52
kat. mężczyźni 21-50 lat:
1. Dimiccoli Roberto ITA (Racibórz Eko.okna Runners) - 43:10
2. Jajuga Arkadiusz (AntonTeam) - 46:25
3. Nowak Paweł (Lipa Piotrowska Running Team) - 48:58
kat. mężczyźni powyżej 50 lat:
1. Proksa Robert (KS Chromik Mysłowice) - 53:24
2. Bukowski Edward (Kluczborska Grupa Biegowa) - 54:20
3. Orlicki Stanisław (UKS Chromik Mysłowice) - 56:01
W biegu wzięło udział 60 uczestników (42M i 18K).
2019-05-12 Bieg Sadownika - 12.6km(5)
1. Baron Kamil (Jasiona Silesia Ring) 44:09,7
2. Antczak Robert (Easyrun Racibórz) 44:35,3
3. Dyczek Mariusz (Dyczuś Team) 44:44,5
kat. kobiet:
1. Kiefer Klaudia (Skarbimierz) 1:00:50,8
2. Sobieszczańska Agnieszka (Dyczuś Team) - 1:02:02,1
3. Kazimierczuk Monika (KS Koziołek Kędzierzyn-Koźle) - 1:06:56,6
W biegu wzięło udział 29 uczestników (21M i 8K).
Bieg gminno powiatowy - 4,2km
1. Czekaj Justyna (KS Koziołek Kędzierzyn-Koźle) 17:26,3
2. Antochów Mateusz (Opole)  19:36,2
3. Tułnowski Rafał (ParkRun Kędzierzyn-Koźle) 19:46,7
kat. kobiet:
1. Czekaj Justyna (Koziołek Kędzierzyn-Koźle) - 17:26,3
2. Bajer Ewa (Kedzierzyn-Koźle) - 23:08,0
3. Kowalska Barbara (Kedzierzyn-Koźle) - 23:32,2
kat. mężczyzn:
3. Stańczyk Daniel (Opole) - 20:46,2
W biegu wzięło udział 12 uczestników (6M i 6K).
2018-05-13 Bieg Sadownika(4)
1. Antczak Robert (EasyRun Racibórz) 21:51,59
2. Kadłuczka Jan (Głogówek) 21:57,15
3. Ryszka Karol (Chop ze Żelaza Tri Team) 22:19,98
kat. kobiet:
1. Maj-Dziubańska Izabela (AKMB Pędziwiatr Gliwice Pyskowice) - 27:22,76
2. Czekaj Justyna (AntonTeam Kędzierzyn-Koźle) - 28:20,79
3. Kadłuczka Renata (Głogówek) - 31:58,10
W biegu wzięło udział 30 uczestników (25M i 5K).

Po 1999 r nastąpiła przerwa w organizacji biegu.

1999-10 XV Bieg Sadowników - 9,9km(3)
1. Edward Rydzewski 33:06
kat. juniorek:
1. Patrycja Węgrzyn (ZSMGłubczyce)
2. Aleksandra Kordyaczny (LKS GrudyniaWielka)
Seniorki:
1. Kazimiera Bil (OSiR StrzelceOp.)
2. Barbara Polewka (Głubczyce)
Mężczyźni: kat. do 29 lat:
1. Adam Lipiński (Głubczyce)
2. Paweł Zagórski (KB Branice)
3. Artur Czarnota (Rybnik)
Kat. 30-39 lat:
1. Marek Misiek (Oknoplast Goświniowice)
2. Bogusław Głowiński (Oknoplast Goświniowice)
3. Benedykt Pospiszyl (KB Branice)
Kat. 40-45 lat:
1. Edward Rydzewski (Oknoplast)
2. Czesław Pelc
3. Andrzej Siwczyk (obaj Rybnik)
Kat. 46-49 lat:
1. Mieczysław Majer (MEC Sławięcice)
2. Krzysztof Kordyaczny (LKS Grudynia Wielka)
3. Jan Ścigocki (OSiR Strzelce Op.)
4. Krzysztof Płotek (Petrus Głubczyce)
Kat. 50-55 lat:
1. Józef Litwin (Głubczyce)
2. Jiri Horak (KB Kmov - Czechy)
3. Zygmunt Zagórski (KB Branice)
Kat. powyżej 60 lat:
1.Andrzej Bochwa (Kędzierzyn Koźle)
Bieg „latorośli” na dystansie jednego okrążenia, w którym sklasyfikowani zostali:
Justyna Polewka (Głubczyce), Tadeusz Rydzewski, Paweł Ostrowski i Michał Behr.

(...)

1996-05 Bieg Sadowników - 10km(2)
1. Karol Kałusz  

(...)

1990-05-13 VI Bieg Sadowników - 17,5km(1)
1. Zbigniew Siemaszko 58:12

(...)

1987 III Bieg Sadowników - 17,5km
1. Rudolf Strużyna
2. Mieczysław Majer
3. Herbert Mandrysz
 
kat. kobiet:
1. Irena Czuta
2. Katarzyna Papis
3. Grażyna Gazda
8km

(...)


 1. Na podstawie zestawienia startów Z.Siemaszki.
 2. Jastrząb - nr 20 - 1996, str 8.
 3. Głos Głubczyc 1999-10, str 15.
 4. https://chronotex.pl/wyniki-2018
 5. https://chronotex.pl/wyniki-2019
 6. https://chronotex.pl/wyniki-2021
 7. https://chronotex.pl/wyniki-2022

 

Grudynia Wielka – stanowiska archeologiczne

Historia Grudyni to nie tylko 800 lat od wystąpienia pierwszej wzmianki w dokumentach. Życie toczyło się tu dużo wcześniej. W ramach projektu "Archeologicznego Zdjęcia Polski" na terenie miejscowości rozpoznanych jest 26 stanowisk archeologicznych. Wchodzą one w skład dwóch obszarów oznaczonych jako 98-37 i 99-37 (1). Każde stanowisko ma swój numer w ramach miejscowości oraz numer w ramach AZP. Stanowiska w Grudyni ponumerowane są od 1 do 29, ale brak numerów 11,12,15,18, a nr 7 występuje podwójnie (2,3)

Badania na terenie wsi można podzielić na cztery etapy. Pierwsze znaleziska nie są powiązane z wykopaliskami. Zazwyczaj są to pojedyncze odkrycia sprzed okresu międzywojennego. Drugi etap to okres międzywojenny i głównie prace nauczyciela Fuhrmanna, który dokonał wielu odkryć na terenie Grudyni. Kolejny etap miał miejsce w latach 1981-1985, kiedy prowadzone były prace archeologiczne w ramach projektu AZP. Natomiast ostatnie prace weryfikacyjne miały miejsce w 2001.  Nie wszystkie przedwojenne stanowiska zostały zlokalizowane podczas późniejszych prac.
Spora ilość zabytków wydobytych przed 1945 niestety zaginęła (na szczęście często zachowała się dokumentacja(4)). Te, które przetrwały, przechowywane są w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu oraz w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

W ujęciu chronologicznym zakres znalezisk sięga od górnego paleolitu do późnego średniowiecza. Poniżej zestawienie okresów z przypisanymi do nich stanowiskami. Ze względu na różny czas występowania poszczególnych okresów na danym terenie, podane w nawiasach ramy czasowe są orientacyjne:

 1. Epoka kamienia
  1. górny paleolit (od ok. 40 tys. lat temu – do ok. 14 tys. lat p.n.e.)
   Stanowisko: 4.
  2. późny paleolit (od ok. 14 tys. – do 8 tys. lat p.n.e.)
  3. mezolit (8000–4800 p.n.e)
   Stanowisko: 3.
  4. neolit
   1. cykl wstęgowy (5600 p.n.e. - 4900 p.n.e.)
    Stanowisko: 9.
   2. ceramiki sznurowej (3100/2900 r. p.n.e. do około 2300/1800 r. p.n.e.)
    Stanowisko: 28.
   3. kult. pucharów lejkowatych (3700–1900 p.n.e)
    Stanowiska (?): 2, 4, 5, 6.
   4. neolit (bliżej nieokreślony)
    Stanowiska: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 10, 13, 16, 17, 22, 24.
  5. epoka kamienia (bliżej nieokreślona)
   Stanowiska: 14, 29.
 2. Epoka brązu (2300/2200–1700 p.n.e do 900–700 p.n.e.) 
  1. kult. łużycka (ok. 1300 r. p.n.e – 400 r. p.n.e)
   Stanowiska: 2, 5, 21.
  2. kult. celtycka (IV wieku p.n.e? do ok końca II wieku p.n.e.)
   Stanowisko: 5.
 3. Epoka żelaza
  1. kult. halsztacka (800-450 p.n.e)
   Stanowisko: 10.
  2. kult. przeworska (OWR) (III w.p.n.e - V w.n.e)
   Stanowisko: 2, 17.
  3. okres wpływów rzymskich (200 p.n.e - 375 n.e.)
   1. wczesny OWR (20-150 n.e)
    Stanowisko: 5.
   2. późny OWR (150-375 n.e)
    Stanowisko: 26.
   3. OWR (bliżej nieokreślony)
    Stanowiska: 3, 4, 25, 27.
  4. okres wędrówek ludów (375 n.e. - 650/800 n.e)
   Stanowisko: 2.
 4. Pradzieje
  Stanowisko: 20.
 5. Średniowiecze
  1. wczesne średniowiecze
   Stanowisko: 2.
  2. X-XII wiek
   Stanowisko: 10.
  3. XIII wiek
   Stanowiska: 17, 28.
  4. XIV
   Stanowiska: 19, 20.
  5. średniowiecze (bliżej nieokreślone)
   Stanowiska: 4, 6, 23, 27.

Szczegółowy wykaz stanowisk:
Przy każdym stanowisku, obok jego numeru, znajduje się numer obszaru AZP wraz z numerem stanowiska w ramach tego obszaru.

1 - (AZP 98-37: 26). Datowanie Znaleziska
1. osada neolit 1 krzemień. fr. siekierki, przęślik.
1. 1933 - Ulrich: badania powierzchniowe - Materiały przech. w MŚO, nr inwent. N-1365.
2. 1934 - Fuhrmann: badania powierzchniowe (fragment siekierki z serpentynitu) - zaginął.
Literatura: Altschlesische Blaetter 1937, z.5\6, s.165
Dokumentacja:11092, 11184.
2 - (AZP 98-37: 24) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadn. neolit (kult. pucharów lejkowatych) krzemienie, ceramika
2. osada? kultura łużycka fr. 1 lub 2 naczyń. skarb brązowy
3. punkt osadn. kultura przeworska (okr. wpł. rzym) kilkadziesiąt fr. ceram.
4. ślad osadn. okr. wędr. lud. 1 paciorek szklany
5. punkt osadn. wczesne średn. ceramika
1. 1916 - znaleziono skarb brązowy (zawierał 4 siekierki brązowe z piętką lejkowatą typu czeskiego i 1 kółko(5))
2. 1934 - znaleziono paciorek szklany (zaginął).
3. 1935 - znaleziono krzemienie i cer. (neolit).
4. 1937 - znaleziono ceramikę z OWR, wcz.śr i kult. łużyckiej (skorupy jednego lub dwóch gładkich naczyń guzowych, zewnątrz brunatnych, wewnątrz czarnych, o guzach obwiedzionych rytymi półkolami, zdobionych miedzy guzami pionowymi kreskami i dołkami(5) oraz fragmenty brzegów pucharów lejkowatych zdobionych poniżej krawędzi pionowymi słupkami, fragment brzuśca z plastyczną półksiężycowatą listwą, naczynia workowatego z plastyczną listwą i misy pucharowej; przęśliki, narzędzia krzemienne, kości zwierzęce, polepa(6)).
5. 1985 - Badanie weryfikacyjne nie potwierdziły istnienia stanowiska (teren częściowo niedostępny).
Materiały przech. w: MŚO, nr inw. N-131, N-472
Literatura:
Altschlesische Blaetter 1934, Jg. 9, Nr. 5, s.88
M. Gedl - Kultura łużycka na Górnym Śląsku s.260
K. Godłowski - Materiały kultury przeworskiej..., s.305
H. Seger - Schlesische Hortfunde, s.117-118, tabl.X, ryc.2
G. Raschke - Neue Ergebnisse s. 10.
J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry
Dokumentacja: 11184, 9579, 16362, 13143, 11195, 11163, 11089, 11148, 11252, 11262, 11240, 11158, 11081, 11231, 11283, 11219, 11224, 11145, 11234, 11168, 11269, 11144.
Zdjęcia i szkice: 8487, 8494, 8492, 8434, 8453, 13129, 8468, 8450.
3 - (AZP 98-37: 27) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. mezolit krzemienie
2. osada neolit krzemienie, ceramika
3. osada ok. wpł. rzymskich ceramika
1. 1934 - Fuhrman: badania powierzchniowe (materiał neolityczny).
2. 1934-35 - Hanske: badania powierzchniowe (mat. mezolit. i OWR)
Być może wśród materiałów: kilka fragm. naczyń, m.in. brzuśca z szerokim uchem; polepa z odciskami prętów(6).
Materiały przech. w: MŚO, nr inw. N-1366.
Literatura:
Altschlesische Blaetter 1934, z.2,s.37
Altschlesische Blaetter 1935, z.10,s.46
J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry
Dokumentacja: 11184, 11240, 11252, 11183, 11129.
4 - (AZP 99-37: 34) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa paleolit górny dwa duże odłupki oraz fr. rdzenia
2. osada neolit (kult pucharów lejkowatych?) wyroby krzemienne, siekierki i toporki kam. fr. naczyń, przęśliki
3. ślad osadnictwa okres rzymski? przęślik
4. osada? średniowiecze przęślik, 6 fr. naczyń
Znalezisko powierzchniowe z okresu międzywojennego.
Wśród materiałów: kilka fragm. naczyń, m.in. ucha taśmowego o owalnym przekroju poprzecznym; 2 przęśliki, stożkowaty i płasko-wypukły; 2 fragm. przęślików; kilka narzędzi krzemiennych(6).
W czasie badań w 2001 na stanowisku nie stwierdzono zabytków.
Materiały przech. w: MŚO, nr inw. N-1367/1-18.
Literatura:
Altschlesische Blatter 1934, z. 6
Altschlesische Blatter 1935, z. 6, s.151(?)
Altschlesische Blatter 1936, z. 2, s.64(?)
Altschlesische Blatter 1937, z. 7
J. K. Kozłowski - Paleolit na Górnym Śląsku, s. 48
J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry
Dokumentacja: 11184, 11240, 11231, 11183, 11129, 11123, 19173.
Zdjęcia: 19192, 19194.
5 - (AZP 98-37: 28) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit (kult. pucharów lejkowatych?) krzemienie, fr. toporka, przedm. kość.
2. punkt osadn. kultura łużycka fr, 7 naczyń
3. punkt osadn. kultura celtycka kilka fr. cer. grafitowej
4. osada wczesny OWR fr. ceramiki
1934-36 - Badania powierzchniowe  (w MŚO nr inw. N-132 materiały z neolitu, pozostałe zaginęły).
Wśród materiałów ceramicznych były(5):
-skorupy z dolnej części wazy lub czarki zdobionej na brzuścu grupami ukośnych żłobków, czarnej, gładkiej.
-fragment gładkiego, czarnego małego naczyńka zdobionego poniżej krawędzi trzema liniami rytymi poziomi i zaopatrzonego w uszko.
-skorupa z garnka lekko profilowanego, zewnątrz brunatnego, wewnątrz grafitowanego, gładkiego.
-skorupy misy półkolistej o brzegu lekko ściętym do środka, zewnątrz jasnobrunatnej z czarnymi plamami, wewnątrz grafitowanej, gładkiej.
-ułamki dwóch małych czerpaków półkolistych, brunatnych, gładkich.
-fragment małej pokrywki-placuszka (do nakrywania czarki) wygiętego miseczkowato, zdobionego na górnej stronie kreseczkami, czarnego, na spodniej stronie grafitowanego.
Oraz według innego opisu(6) : fragmenty naczyń workowatych z plastyczną listwą, niskiej miski pucharowej, dużego naczynia zasobowego (amfory?) z uchem, brzuśca z plastyczną półksiężycowatą listwą i brzuśca z szerokim uchem przedłużonym żeberkiem; 8 przęślików dwustożkowych i płasko-wypukłych; narzędzia krzemienne, wióry, odłupki z surowca jurajskiego i świeciechowskiego.
1984 - Badania weryfikacyjne nie potwierdziły istnienia (teren niedostępny).
Literatura:
Altschlesische Blaetter 1934, z.9, nr 2,s.37
Altschlesische Blaetter 1937, z.12, s.165
M. Gedl - Kultura łużycka..., s.260
K. Godłowski - Materiały..., s.305
Z. Woźniak - Osadnictwo..., s.298
J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry
Dokumentacja:11184, 11240, 11231, 11183, 11129, 11097, 11172, 11192, 11114, 11130, 11113, 11127, 11135, 11106, 11167.
Zdjęcia: 13141, 20468, 20460.
6 - (AZP 99-37: 35) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit (kult. pucharów lejkowatych?) wyroby krzemienne, fr. naczyń, przęśliki
2. osada? średniowiecze fr. naczyń
Znaleziska powierzchniowe z okresu międzywojennego (Ulrich, Fuhrmann).
Wśród ceramiki m. in. fragment brzegu naczynia workowatego z plastyczną listwą zdobioną u nasady podwójnym rzędem nieregularnych dołków, 2 przęśliki stożkowate, jeden dwustożkowaty(6).
W 2001 nie stwierdzono zabytków.
Materiały przech. w: MŚO, nr inw. N-1368/1-11.
Literatura:
Altschlesische Blatter 1933, z. 5, s.91 (?)
Altschlesische Blatter 1933, z. 6
Altschlesische Blatter 1934, z. 6
Altschlesische Blatter 1935, z. 6, s.151 (?)
Altschlesische Blatter 1937, z. 7
J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry
Dokumentacja: 11184, 11097, 11130, 11135, 11302, 11254, 11080, 19171.
Zdjęcia: 19176, 19188, 19179.
7 - (AZP 98-37: 29) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. neolit krzemienie, ceramika
1933 - badania powierzchiowe nauczyciel Fuhrmann.
1934 - badania powierzchniowe nauczyciel Bau.
Materiały zaginęły.
Literatura:
Altschlesische Blaetter 1934, z.2,s.37
Altschlesische Blaetter 1937, z.5\6, s.165
Dokumentacja: 11184, 11097.
7 - (AZP 99-37: 36) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadniczy neolit 3 ostrza krzem. fr. naczynia
1933 - badania powierzchiowe nauczyciel Fuhrmann.
1934 - badania powierzchniowe nauczyciel Bau.
2001 - badania  nie dostarczyły dalszych znalezisk.
Materiały zaginęły.
Literatura:
Altschlesische Blatter 1933, z. 6
Altschlesische Blatter 1937, z. 7
Dokumentacja: 11184, 11097.
8 - (AZP 99-37: 37) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa neolit toporek walcowaty, siekierka kamienna.
Znalezisko luźne (Nowak)
2001 - badania powierzchniowe nie dostarczyły dalszych znalezisk
Materiały znajdują się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, nr kat. 3732, nr inw. B.479:58.
Literatura: Altschlesische Blatter 1933, z. 6
Dokumentacja: 11202
9 - (AZP 99-37: 38) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa kultura: cykl wstęgowy neolit długa motyka kamienna z otworem
Znalezisko przypadkowe (W.Kawalka)
2001 - badania powierzchniowe nie dostarczyły dalszych znalezisk.
Materiały przech. w: MŚO, N-1369/1
Literatura: Altschlesische Blatter 1933, z. 6
Dokumentacja: 11184, 11202.
10 - (AZP 99-37: 39) Datowanie Znaleziska
1. cmentarzysko neolit 2 groby, w jednym naczynie i grocik sercowaty
2. punkt osadniczy? halsztat fr. naczyń.
3. osada? X-XIIw fr. naczyń.
Przypadkowe odkrycie z okresu międzywojennego.
Badania w 2001 nie przyniosły nowych znalezisk.
Materiały przech. w: MŚO, N-1369/1
Literatura:
Altschlesische Blatter, 1933,6
Altschlesische Blatter, 1934,3
Altschlesische Blatter, 1934,6
Altschlesische Blatter, 1935,5
M. Gedl - Badania archeologiczne na Górnym Śląsku
M. Gedl - Kultura łużycka na Górnym Śląsku, s.260
J. Kaźmierczyk, K. Macewicz, S. Wuszkan - Studia i Materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, s. 162-163
Dokumentacja: 11184, 11130, 11202, 11279.
13 - (AZP 98-37: 30) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit krzemienie, 4 siekierki kamienne
Znaleziska powierzchniowe nauczyciela Fuhrmanna w latach 1928, 1935, 1936.
Materiały przech. w: MŚO, nr inw.N-1370, N-1371
Literatura:
Altschlesische Blatter, 1928,2 str 30
Altschlesische Blatter, 1936,5 str 161
Dokumentacja: 11184, 11135, 11254.
14 - (AZP 98-37: 31) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. ep. kamienia siekierka z serpent.
Siekierkę znalazł w 1936 nauczyciel Fuhrmann (dł. 7cm, szer. 5cm)
Materiały przech. w: MŚO, nr inw.N-1372
Literatura:
Altschlesische Blatter, 1936.5 s.161
Altschlesische Blatter, 1936.7 s 228
Dokumentacja: 11184, 11254.
16 - (AZP 98-37: 32) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit ceramika
1934 - Badania powierzchniowe G.Raschkego i nauczyciela Fuhrmanna.
Materiały przech. w: MSO Opole, nr inw.N-1373
Literatura: Altschlesische Blatter,1934,2 s 37
Dokumentacja: 11184, 11130.
17 - (AZP 98-37: 25) Datowanie Znaleziska
1. osada neolit ceramika
2. osada okr. wpł. rzymskich (kult przeworska) kilka fr. ceramiki przęśliki, fr. osełki
3. osada XIII wiek. ceramika
1935 - badania powierzchniowe nauczyciela Fuhrmanna. Część zabytków zaginęła.
1985 - badania weryfikacyjne nie potwierdziły stanowiska (teren niedostępny).
Materiały przech. w: MSO Opole, nr inw.N-133
Literatura:
Altschlesische Blatter 1935.2 s.46
Altschlesische Blatter 1935.10, nr 6, s.151
K.Godłowski - Materiały...s.305-6 (prawdopodobnie jako stanowisko 71)
Dokumentacja: 11184, 11257, 11135, 11264, 9563, 11223.
Szkice: 8429.
19 - (AZP 99-37: 41) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadniczy XIV wiek. 5 fr. naczyń
2001 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: KZA Opole, nr inw. 6078
Dokumentacja: 11104.
20 - (AZP 98:37: 11) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. pradzieje 2 fr. ceramiki.
2. ślad osadn. średniowiecze XIV w. 3 fr. ceramiki.
1981 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: BDZ Opole nr inw.1631
21 - (AZP 98-37: 12) Datowanie Znaleziska
1. osada kultura łużycka. epoka brązu. 23 fr. ceramiki
1981 - badania powierzchniowe
Materiały przech. w: BDZ Opole nr inw.1630
22 (AZP 98-37: 35) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. neolit toporek kamienny
1929 - znalazł nauczyciel Fuhrmann.
Materiał zaginął.
23 - (AZP 98-37: 36) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa średniowiecze 2 naczynia
1929 - znalazł nauczyciel Fuhrmann.
Materiał zaginął.
24 - (AZP 98-37: 37) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. neolit toporek kamienny
1934 - znalazł nauczyciel Fuhrmann.
Materiał zaginął.
Literatura: Altschlesische Blatter 1935.1 s.25
Szkic: 8467 (?)
25 - (AZP 98-37: 38) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. okr. wpł. rzym. monety
Monety znaleziono przed 1828 (nie wiadomo jaką ilość). Była w tym 1 moneta Antonina Piusa. Zaginęły.
Literatura: K.Konik - Znaleziska monet rzymskich...s57 (tam dalsza literatura)
26 - AZP (98-37: 39) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadn. 235-238 r moneta
Moneta znaleziona została na polu przed 1820r.
W 1822 znajdowała sięw zbiorach Madera w Głubczycach. Był to aureus Juliusa Verusa Maximusa (przedziurawiony). Zaginęła.
Literatura:
E. Konik - Znaleziska monet rzymskich s 57 (tam dalsza literatura).
K.Godłowski - Materiały...s306
27 - AZP (98-37: 40) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadniczy okr. wpł. rzymskich. ceramika
2. punkt osadniczy średniowiecze ceramika
1935 - znaleziska nauczyciela Fuhrmanna. Zaginęły.
Literatura:
Altschlesische Blatter 1935.3 s.8 (?)
Altschlesische Blatter 1935.6 s.151
K.Godłowiski - Materiały... s306 (wg Godłowskiego być może okolice stan 17).
28 - AZP (99-37: 42) Datowanie Znaleziska
1. osada? kult. ceramiki sznurowej. neolit fr. toporka, 3 wióry i 2 odłupki krzemienne.
2. ślad osadnictwa XIII w. 2 fr. naczyń.
2001 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: KZA Opole, nr inw. 6085
29 - (AZP 99-37: 40) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa epoka kamienia. fr. dużego wióra krzemiennego
2001 - badania powierzchniowe.
Materiały przech. w: KZA Opole, nr inw. 6084

Znaleziska niepowiązane ze stanowiskami:

Znalezisko Datowanie  
Toporek kamienny neolit Znaleziony w 1934.
Nr inwent. A-N-134/6
Toporek kamienny neolit Znaleziony w 1927.
Nr inwent. A-N-134/7
Toporek kamienny neolit Znaleziony w 1934.
Nr inwent. A-N-134/8
Siekierka kamienna neolit Nr inwent. A-N-134/9
Rozcieracz krzemienny neolit Znaleziony w 1938.
Nr inwent. A-N-134/10
Nieokreślony obiekt ? Numer katalogowy MŚO-A-F-2884

Pozostała, niepowiązana ze stanowiskami, poniemiecka dokumentacja z MŚO:
11238, 11084, 11166, 11309, 11091, 11161, 11121, 11265, 11241, 11299, 11187, 11162, 11225, 11165, 11139, 11242, 11095, 11151, 11178, 1115611132, 11203, 11090, 11107, 11303, 11233.


 1. https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/  - Narodowy Instytut Dziedzictwa - mapa
 2. zabytek.pl - wykaz obiektów dla Grudyni Wielkiej
 3. e-Archeo - wyszukiwarka stanowisk archeologicznych
 4. http://mso-archeologia.pl/ - zbiory online Muzeum Śląska Opolskiego
 5. M. Gedl - Kultura łużycka na Górnym Śląsku (1962)
 6. J. Bukowska-Gedigowa - Kultura pucharów lejk. w dorzeczu górnej Odry

Michał Niedzielski 2023-03-11

Pierwsza wzmianka o Grudyni

W 2023 roku mija dokładnie 800 lat od sporządzenia najstarszego znanego dokumentu, na którym pojawia się nazwa naszej miejscowości. Data 25 maja 1223 jest obowiązkowa przy okazji każdego opracowania historii o Grudyni Wielkiej. Niestety zazwyczaj poza krótką notką, temat samego dokumentu nie jest rozwijany.

Początki obecności Grudyni w dokumentach pisanych związane są z działalnością klasztoru norbertanek w Czarnowąsach (w 1223 roku klasztor ten znajdował się jeszcze Rybniku(1)). Dnia 25 maja 1223 roku, wrocławski biskup Wawrzyniec (wiki), na prośbę księcia Kazimierza Opolskiego(wiki), zapisał dziesięcinę z Grudyni siostrom norbertankom z Rybnika(2). Były to czasy gdy jeszcze obowiązywał kalendarz juliański, wiec dokładnie był to dzień oznaczony jako 8 Kal. Jun. (ósmy dzień przed kalendami czerwcowymi). Szukając informacji o tym dokumencie natrafiłem na przesłanki, że oryginalne rękopisy prawdopodobnie nie zachowały się do naszych czasów(3), a przetrwały średniowieczne odpis tych dokumentów(4) oraz późniejsze opracowania(2),(5).


"Grudina" na średniowiecznym rękopisie(4).

Okazuje się, że dokument przetrwał (6), zachował się w dobrym stanie i znajduje się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (Sygnatura: 82/89/0, Rep. 71 nr 1, SU I, nr 226)(7)(8). Jest to pergaminowy dokument o szerokości ok. 35,6 cm i wysokość ok. 19,8cm(9), spisany po łacinie, sporządzony we Wrocławiu i zwieńczony pieczęciami biskupa i kapituły wrocławskiej.


"Grudina" na oryginalnym dokumencie z 1223 roku(8).

Nazwa miejscowości pojawia się w formie "Grudina", co jest łacińską wersją nazwy Grudynia. Sama nazwa wywodzi się od słowa gruda - bryła ziemi(9) i jest pochodzenia słowiańskiego(10). Prawdopodobnie w tym czasie nie było jeszcze podziału na Grudynię Wielką i Małą.
W omawianym dokumencie, nasza wieś pojawia się wśród innych miejscowości, które zostały nadane klasztorowi. Fragment teksu, który dla mieszkańców Grudyni jest tak istotny, prezentuje się następująco:

"Donationes siquidem ipsius Ducis, quas prenominate ecclesie S. Salvatoris in Ribnich liberrime contulit, huic nostre donationi ad memoriale sempiternum dignum duximus interserere, que sunt: ipsum territorium de Ribnich, cum Capella et omni iure et iurisdicione et libertate et utilitate, tam castorum quam etiam omnium aliorum proventuum, que in presenti seu in futuro possunt aut poterunt in eodem territorio succrescere; villa de Breze, Smolna, Knegnizi, Wroblino et Susela, cum sua circuitione, Bresini, Scacouizi, Crauar cum suo ambitu, Rachouo et Lichan, cum plena libertate, Grudina, et teloneum de Seuor."

Poniżej tłumaczenie całego dokumentu na podstawie Kroniki Rybnickiej (11) i opracowania p. Norberta Miki(12). Z tekstu można wywnioskować, że Grudynia istniała już wcześniej, należała prawdopodobnie do księcia opolskiego (a tym samym leżała w granicach księstwa opolsko-raciborskiego). Być może dokument potwierdza dziesięciny przekazane przez Mieszka Plątonogiego(wiki) w 1202(13).

"W imię świętej i niepodzielnej Trójcy.
My Wawrzyniec z Boskiego miłosierdzia biskup wrocławski oznajmujemy obecnym jak i przyszłym pokoleniom, że za wspólną zgodą kapituły wrocławskiej na cześć Boską i dla utrzymania zakonnic w kościele św. Zbawiciela w Rybniku, na prośbę szanownego księcia i katolickiego pana, świetnego księcia opolskiego Kazimierza, kościołowi św. Zbawiciela w Rybniku dajemy i darujemy dziesięciny z następujących wsi w kasztelani cieszyńskiej: Goleszów, Wisła, Iskrzyczy, Zamaiski, Nagiewnice, Suenchizi, Podgrodzie Zasere, Clechemuje, Radouica, Bunców, Bielewicko, Odrodzona, Nawsie, które mają posiadać na zawsze.
Także połowę z dziesięcin, które będą uiszczane z nowych pól i miejsc pustych w
tejże kasztelani dajemy i darujemy za zgodą tejże kapituły wspomnianemu wyżej, kościołowi Św. Zbawiciela w Rybniku.
W okręgu Krowiarki zaś z dwiema przyległymi wsiami Raków i Lichań dajemy i darujemy za zgodą wspomnianej wyżej kapituły temu samemu kościołowi św. Zbawiciela w Rybniku dwie części dziesięcin.
Dziesięciny zaś, które zatwierdził nasz poprzednik św. pamięci pan Żyrosław, dawniej biskup wrocławski, kościołowi Najśw. Panny Mari w Rybniku, z okazji jego poświęcenia zatwierdzamy za zgodą czterokrotnie wspomnianej kapituły wrocławskiej.
Mianowicie dziesięciny samej wsi Rybnik, Smolna, Zalesie i Księgninice, którą to ostatnią wieś otrzymał kościół rybnicki od kościoła w Zalesiu w zamian za wieś Gołkowice. Ażeby zaś w sprawie wolnych dziesięcin, jakie pewni rycerze kościołowi św. Zbawiciela w Rybniku z własnej woli byli darowali, aby kościół w jakikolwiek sposób nie mógł być ukrzywdzony, uważamy za dobre, zatwierdzić takowe (dziesięciny) temu samemu kościołowi za zgodą powyższą.
Mianowicie dziesięciny rycerzy: Wincentego i Przybysława, Kryszana i Jana, Gaszona i Alberta, Aleksandra i Strzeża, Wincentego i braci jego, Swiętosza i Michała, Eustachego i Wyszymira, Wratysława i Grzymisława.
Darowizny samego księcia, których tenże udzielił kościołowi św. Zbawiciela w Rybniku jak najhojniej, uznaliśmy godne, żeby do tej naszej darowizny na wieczną pamiątkę były dołączone.
Są to: okolica Rybnika samego, z kaplicą i wszelkim prawem i jurysdykcją i wolnością i użytkami tak z dóbr jak i wszelkich innych dochodów, które w czasie obecnym jak i późniejszym na tym terenie mogą do tego przyjść.
Dalej wieś Brzezie (villa de Breze) , Smolna, Księgniece, Wróblin, Żużela ze swoim okręgiem, Brzezina, Siałkowice, Krowiarki z ich przyleglościami, Rakowem i Lichenią, z wszystkimi wolnościami, Grudynia i cło w Siewierzu.
Ażeby zaś w przyszłości darowizny te przez naszych następców były szanowane, zatwierdziliśmy to naszym podpisem jako też dołączeniem pieczęci naszej jak i poprzednio wzmiankowanej kapituły.
Uchwalono we Wrocławiu w chórze św. Jan w 1233 r.po narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa dnia 25-maja w obecności dziekana Wiktora, archidiakona Janusza, scholastyka Idziego, Kantora Radulfa, kustosza Wawrzyńca, archidiakona Radosława z Ołomuńca, Zdzisława archidiakona z Zawichostu, kanoników wrocławskich: Ottona, Wilka, Alberta, Zdzisława, Protazego, Franka, Lambina, Szymona, Jana, Bogusława i innych, a także komesa Radosława, sędziego z Opola, który w tej sprawie był posłem księcia Kazimierza jak również w obecności wielu innych. "

Na koniec nie może zabraknąć widoku całego dokumentu. Został on udostępniony dzięki Archiwum Państwowemu we Wrocławiu. Jak widać mimo ośmiuset lat, zachował się w bardzo dobrym stanie.


 1. http://www.czarnowasydps.pl/troche-historii/sladem-historii-losy-klasztoru-w-czarnowasach
 2. Codex Diplomaticus Silesiae T.7 cz.1 Regesten zur schlesischen Geschichte. Erster Theil. Bis zum Jahre 1250
 3. Dorobek rękopiśmienny klasztorów żeńskich na Śląsku - Anna Sutowicz - Wrocławski Przegląd Teologiczny , 16 /2 (2008) s. 155-179
 4. Odpisy dokumentów średniowiecznych dotyczących klasztoru norbertanek (premonstratensek) w Czarnowąsach z lat 1223-1403
 5. Codex Diplomaticus Silesiae. Bd. 1, Urkunden des Klosters Czarnowanz
 6. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica Tom 5. str. 111
 7. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica Tom 5. str. 128
 8. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/88380 Sygnatura: 82/89/0, Rep. 71 nr 1, SU I, nr 226.
 9. Oberschlesische Heimat, 1908, Bd. 4, H. 4  - str. 239.
 10. Lud - 1913, Tom 19 - str. 27.
 11. Dzieje miasta Rybnika i dawniejszego państwa rybnickiego na Górnym Śląsku str. 119.
 12. Brzeski Parafianin - 1998-3 (35) str. 3.
 13. Kształtowanie się i przebieg granicy śląsko-morawskiej w okolicach Głubczyc w średniowieczu - Damian Halmer - Kalendarz Głubczycki 2010 - str 122

M.Niedzielski 2022-10-09

Parafia Grudynia Wielka – historia

O pierwszym kościele parafialnym w Grudyni wspominają rejestry dziesięcin z 1335r. i 1447r archiprezbiteratu kozielskiego.

Drugi kościół pojawia się w aktach wizytacyjnych diecezji wrocławskiej z 1679r.  Zaznaczają one, że w Grudyni Wielkiej znajduje się drewniany kościół parafialny pw. św Apostołów Piotra i Pawła, wybudowany w 1567r. o długości 23 łokci i szerokości 13 łokci (łokieć = 57,6 cm). (1) Parafię tworzyli wówczas mieszkańcy Grudyni Wielkiej i Grudyni Małej. Fundatorami kościoła byli luteranie bracia Adam i Wieńczysław Larisch. Kościół (należący do luteran) posiadał drewnianą zakrystię i wieżę, urządzony był prosto, posiadał trzy dzwony. Również ołtarz i tabernakulum były drewniane. Podczas wspomnianych wizytacji były w zadowalającym stanie. W kościele znajdowało się kamienne babtysterium, gdzie umieszczono basen z wodą. Służyło ono do udzielania chrztów. Wewnątrz nie posiadał ornamentów.  Na wyposażeniu kościoła były m.in.: trzy alby, srebrna patena, monstrancja, dwie ampułki, cztery komże i księgi rytualne. Stanowisko gospodarza parafii pełnił Bartłomiej Ignacy Makusz.
Akta wizytacyjne z lat 1687/88 donoszą, że świątynia posiadała małą drewnianą zakrystię, która była w bardzo złym stanie.W kościele poza sprzętami wymienionymi podczas poprzedniej wizytacji, znajdowały się również konfesjonały, dwa boczne ołtarze, ambona i dzwonki.
Dodatkowo przez parafian katolików (Jarosław Pelka, Władysław Larisch, Gabriel Lichniowski) ufundowane zostały trzy nowe komże, dwie alby, przykrycia na ołtarze, kielich, patenę, chrzcielnicę, trzy dzwonki i Mszał Rzymski. Kościół ten zbudowany w stylu romańskim z murem pruskim, pod koniec XIX wieku, po ponad 300 latach istnienia, był w fatalnym stanie i groził zawaleniem.

Trzeci z kolei kościół w Grudyni (neogotycki) powstał na fundamentach poprzedniego. Budowę rozpoczęto w 1895, a ukończono 2 lipca 1896 pod przewodnictwem ks. proboszcza Juliusza Muhlsteffa. Wyświecony pw. Nawiedzenia NMP przez dziekana dekanatu gościęcińskiego ks. radcę Rudolfa Bannera z Walc. Podczas działań wojennych w 1945r. kościół został uszkodzony. Remontowano go w latach 1945-53. W 1964 r. kościół otrzymał trzy nowe spiżowe dzwony, które konsekrował opolski biskup pomocniczy Henryk Grzondziel.

(...)


 1. Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Oppeln - 1904 (s.170,484)

Parafia Grudynia Wielka – duchowieństwo

Proboszczowie

 

 1. Ks. Juliusz Mühlsteff (1894-1912)
 2. Ks. Edward Wycisk (1912-1948)
 3. Ks. Leon Kara (1948-1950)
 4. Ks. Andrzej Wenzel (1950-1953)
 5. Ks. Hubert Gidziela (1954-1969)
 6. Ks. Emil Gruszka (1969-1978)
 7. Ks. Józef Smalara (1978-2015)
 8. Ks. Ryszard Kościelny (2015-2019)
 9. Grzegorz Podburaczyński (od 2019)

Wikariusze

 1. Ks. Franciszek Lerch (1960-1962)
 2. Ks. Alojzy Jurczyk (1962-1966)
 3. Ks. Emil Gruszka (1967-1969)

Źródło: Broszura wydana z okazji 100 lecia kościoła.

 

Proboszczowie pracujący w poprzednim kościele
(opracowane na podstawie Schematyzmów Diecezji/Archidiezecji Wrocławskiej dostępnych na Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej http://www.dbc.wroc.pl)

 • Johannes Nepomucenus Manderla (1886 - 1893) (przed 1886 jako pomocnik duchowy przy wakacie proboszcza)
 • Joseph Mysliwiec (1858-1876)
 • Ludwig Stache (W Grudyni w roku 1857)
 • Dominicus Janik (1835-1857)
 • Joannes Gnosdek (W Grudyni w 1828)
 • Josephus Adamczik (W Grudyni w 1799 i 1802)
 • Joannes de Starzimsky (W Grudyni w 1766)
 • Valent. Sklarzick (W Grudyni w 1757)
 • Joannes ab Eycke (W Grudyni w 1748)
 • Bartłomiej Ignacy Makusz (W Grudyni w 1679 i 1687)

Kalendarium

  (...)
2022-12-12 Na Sesji Rady Gminy Pawłowiczki z 2022-12-12 r. radni przyjęli uchwały o zamiarze likwidacji przedszkola oraz szkoły w Jakubowicach z dniem 2023-08-31. Do końca roku szkolnego 2022/2023 w szkole naukę pobiera 10 uczniów: 3 w klasie siódmej oraz 7 w klasie ósmej. Z kolei do przedszkola od dwóch lat nie uczęszcza żadne dziecko.
2022-08-21 Po ulewie zalane zostały posesje w Grudyni Małej.
2022-08-12/14 Grudynię odwiedził czeski cyrk Kellner.
2022-07 Pierwsze mechaniczne zbiory wiśni specjalnym kombajnem.
2022-05-21/22 Święto Kwitnącej Jabłoni oraz tradycyjny Bieg Sadownika (11 km).
2021-05-16 Święto Kwitnącej Jabłoni oraz tradycyjny Bieg Sadownika - aktywnie z jabłkiem (13,8 km).
2019-05-12 Bieg Sadownika (12,6 km).
2018-05-13 Bieg Sadownika.
2020-07-25 M.in. na ulicach Grudyni odbywał się Rajd Ziemi Głubczyckiej.
2019 sierpień Po czterech latach posługi odchodzi ks. proboszcz Ryszard Kościelny. Nowym proboszczem zostaje ks. Grzegorz Podburaczyński.
2019-06-23 Mistrzami AgroLigi 2019 zostali Marta i Arkadiusz Lechoszest.
2017 listopad W kościele w Grudyni Wielkiej zamontowano ogrzewanie.
2017-05-13 Święto Kwitnącej Jabłoni
2017 Powierzchnia sadów została powiększona.
2016 Po sezonie 2015/16 LKS Spartan Grudynia Wielka przestał istnieć.
Za ostatni mecz można przyjąć przegrany sparing w Reńskiej Wsi.
2015 Po 37 latach posługi odchodzi ks. proboszcz Józef Smalara. Nowym proboszczem zostaje ks. Ryszard Kościelny.
2015 Po rocznej przerwie reaktywowany został LKS Spartan Grudynia Wielka.
2013 Po rundzie jesiennej sezonu 2012/13 z rozgrywek został wycofany LKS Spartan Grudynia Wielka. Drużyna nie przystąpiła do rozgrywek w również przyszłym sezonie.
2006 sierpień Mecze towarzyskie:
2006-08-13 LZS Maciowakrze - Spartan 5:1; bramka dla Grudyni P.Pilipczuk.
2006-08-20 Wewnętrzny sparing zakończony remisem 3:3 . Bramki dla czerwonych P.Pilipczuk, D.Pęgiel-2; bramki dla niebieskich. R.Lukaszczyk, A.Wanisz, M.Słota
2006-08-27 Spartan Grudynia - Zefirek Kędzierzyn-Koźle 2:4
2006 lipiec Na turnieju o Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki rozgrywanym w Urbanowicach drużyna Spartana grająca w eksperymentalnym składzie zajęła ostatnie piąte miejsce. Wyniki meczów 2x15min.:
Grudynia - Ostrożnica 0:1
Grudynia - Maciowakrze 0:0
Grudynia - Urbanowice 0:2
Grudynia - Pawłowiczki 0:2
2006 kwiecień Przed runda wiosenną Spartan rozegrał dwa sparingi z Rolnikiem Urbanowice. Pierwszy, rozgrywany na śniegu, wygrał Rolnik 4:3, w drugim meczu również zwyciężył zespół z Urbanowic 4:0(0:0).
W środę 26.4.2006 Spartan rozegrał towarzyski mecz z zaprzyjaźnioną drużyną z Kędzierzyna-Koźla, z Zefirkiem. Niestety przegraliśmy 2:9. Bramki dla Spartanu zdobyli P.Stańczyk i M.Nowicki. Nasza drużyna grała w bardzo eksperymentalnym składzie.
2005-07-10 Na boisku w Maciowakrzu odbyły się zawody o Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki. Po raz trzeci z rzędu zwyciężyła drużyna z Grudyni!!!. W nagrodę otrzymaliśmy komplet getrów, ochraniacze oraz okazały puchar i medale. Ponadto nasz bramkarz Jakub Maćkowiak został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Zawody były bardzo zacięte. Na koniec okazało się, że Urbanowice, Pawłowiczki i my mamy po 9pkt. Więc sporządzono małą tabelę w której liczyły się tylko mecze pomiędzy tymi trzema zainteresowanymi drużynami. Ale tu znowu pas, gdyż Urbanowice wygrały z Pawłowiczkami 1:0, my wygraliśmy z Urbanowicami 2:1 oraz przegraliśmy z Pawłowiczkami 0:1 ...i znowu wszyscy mają po 3pkt. Więc teraz liczą się bramki z tych trzech meczów. Grudynia i Urbanowice mają bilans bramek 2-2, a Pawłowiczki 1-1. Tym samym liczą się już tylko te dwie pierwsze drużyny, ale jak rozstrzygnąć która zajmie pierwsze miejsce. Ostateczną kolejność wyznaczył wynik bezpośredniego pojedynki pomiędzy tymi drużynami. A dlatego, że ten mecz (Grudynia-Urbanowice 2:1) wygrała nasz drużyna, to Puchar nieobecnego Wójta Gminy przyznano nam. Ostateczna kolejność: 1.Grudynia, 2.Urbanowice, 3.Pawłowiczki, 4.Ostrożnica, 5.Maciowakrze.
Grudynia - Maciowakrze 3:0 bramki: R.Wysocki-2, K.Joszko
Grudynia - Urbanowice 2:1 bramki dla Grudyni: K.Joszko-2
Grudynia - Ostrożnica 1:0 bramka: Ł.Prochera
Grudynia - Pawłowiczki 0:1
2005-06-12 Na boisku w Grudyni odbył się festyn "AMBITNI" organizowany głównie przez p. A.Grabskiego. Głównymi punktami imprezy były wyścigi kolarskie, rozgrywki mini piłki nożnej. Jednym z sędziów zawodów młodych piłkarzy był Zygmunt Anczok złoty medalista olimpiady '72.
2004-08-08 Obchody 50-lecia klubu. Na boisku w Grudyni spotkali się dawni zawodnicy i działacze naszego klubu. Rozegrano turniej oldbojów, którego główną atrakcją był występ żywych legend Grudyni, naszych lokalnych gwiazd, odpowiedników złotej jedenastki Górskiego. Ci piłkarze, którzy rozsławiali nasz klub spotkali się by ponownie ze sobą zagrać. Oprawę meczów wspaniałym komentarzem ubarwiał dawny grudyński spiker M. Mikołajczyk. Wyniki meczów "Gwiazd Grudyni":
Spartan - Areszt Śledczy Kędzierzyn-Koźle 2:3 bramki dla Grudynia Brol, Remień
Spartan - Polonia Głubczyce 2:5 bramki dla Grudyni Brol-2
Spartan - Orzeł Polska Cerekiew 4:1 bramki dla Grudyni Simbol, Remień-2, Sznajd
Dzień wcześniej aktualna pierwsza drużyna Spartana przegrała ze spadkowiczem z IV ligi Polonią Głubczyce 1:4, a honorową bramkę strzelił D.Derkacz.
2004-08-01 Na boisku w Ostrożnicy drużyna Spartana wygrała piłkarski turniej o Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki. Dzięki zwycięstwu klub wzbogacił się o 2 nowe piłki oraz komplet getrów piłkarskich. Każdy z zawodników otrzymał pamiątkowe "złote" medale. Oprócz triumfu zespołowego, zawodnik naszej drużyny Łukasz Prochera został królem strzelców turnieju, za co także otrzymał puchar.
Wyniki meczów Spartana:
Spartan - LZS Maciowakrze 1:0 (Ł.Prochera)
Spartan - Fortuna Ostrożnica 1:1 (P.Stańczyk)
Spartan - LZS Pawłowiczki 2:1 (M.Zagrobelny, M.Nowicki)
Spartan - Rolnik Urbanowice 2:1 (Ł.Prochera-2)
Końcowa klasyfikacja: 1.Grudynia Wielka, 2.Urbanowice, 3.Pawłowiczki, 4.Maciowakrze, 5.Ostrożnica.
Dzień przed turniejem drużyna juniorów wspomagana przez A.Kolędę i K.Dutkę przegrała 2:7 z juniorami z Lisięcic. Bramki dla Grudyni zdobyli A.Kolęda, K.Słota
2004 lipiec W sobotę 24 lipca Spartan zajął 3 miejsce w turnieju piłkarskim w sąsiedniej Debrzycy. Wyniki meczów Spartana:
Spartan - Fortuna Chomiąża 0:0
Spartan - Agroma Debrzyca 1:2 bramka A.Kosoń
Spartan - Nowa Cerekwia 1:3 bramka D.Derkacz
W niedzielę 25 lipca Spartan pokonał na własnym boisku LZS Lisięcice 3:1. Bramki zdobyli K.Słota, P.Stańczyk, K.Kus
2003-08-10 W Turnieju Piłki Nożnej organizowanym przez LKS Spartan Grudynia Wielka, zwyciężyła drużyna gospodarzy odnosząc komplet zwycięstw:
Spartan - LZS Pawłowiczki 3:0
Spartan - LZS Lisięcice 2:1
Spartan - Zawiszyce 6:1
Spartan - Rolnik Urbanowice 3:0 vo.
2003 sierpień W dniach 6-9 sierpnia drużyna Spartana rozegrała trzy sparingi:
Start Bogdanowice - Spartan 2:0
Spartan - Agricola Nowa Wieś 3:5 (2:2)
Spartan - LZS Pawłowiczki 6:5(0:4)
2003-07-13 W rozgrywanym w Urbanowicach turnieju o Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki, zwyciężyła drużyna LKS Spartan Grudynia Wielka.
2003 lipiec W lipcu i sierpniu trwa zbiór czereśni. Już nie dla PPS Grudynia. 2003-07-07 rozpoczyna się zbiór wiśni.
2003-06-01 Pierwszego czerwca na boisku w Grudyni odbył się festyn europejski pod hasłem "Z mamą i tatą do Europy". W piłkarskim turnieju OLDBOJÓW wygrywa Spartan Grudynia Wielka, przed Fortuną Głogówek i LZS Pawłowiczki. W turnieju piłki plażowej (11 drużyn) zwyciężyła para JOKEY z Kędzierzyna-Koźla. Swoje programy artystyczne zaprezentowały dzieci z przedszkola, podstawówki, oraz chór REZONANS prowadzony przez p. Marka Wiśniewskiego.
2003-05-01 W dniach 1 i 2 maja odbył się festyn w Grudyni Wielkiej.
2002-07-21 W Grudyni Wielkiej odbył się festyn sportowy. Jednym z punktów programu był turniej piłkarski z udziałem 5 drużyn. Końcowa kolejność: LZS Gościęcin, LZS Lisięcice, Partyzant Kazimierz, Spartan Grudynia, Fortuna Ostrożnica.
2002 lipiec Na obiektach Spartana powstało boisko do siatkówki.
1999 październik W Grudyni odbył się XV Bieg Sadowników (9,9km). II miejsce w kategorii juniorek zajęła Aleksandra Kordyaczny.
1998 lipiec W Grudyni odbył się XIV Bieg Sadowników.
1996-06-09 Uroczystość 100 lecia kościoła p.w. NMP w Grudyni Wielkiej
1996-05-12 Święto Kwitnącej Jabłoni.
1995-12-08 Nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
1990-05-13 VI Bieg Sadowników (17,5km).
1988 maj Święto Kwitnącej Jabłoni, z którego relację można obejrzeć na youtube: cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4, cz. 5.
1966-02-12 Nawiedzenie kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
1964-12-27 Poświęcenie dzwonów w kościele w Grudyni Wielkiej.
Poświęcenia dokonał ks. biskup Henryk Grzondziel.
Dzwony noszą imiona: Józef, Maria i Hiacynt.