Milice – stanowiska archeologiczne

W ramach "Archeologicznego Zdjęcia Polski" w Milicach odnotowane są tylko trzy stanowiska archeologiczne. (1,2)  Wszystkie znajdują się w obszarze oznaczonym jako 98-37(3). Natomiast w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego odnotowanych jest 6 stanowisk(4).

Milice, obok m.in. Jakubowic, wymieniane są wśród tych miejscowości powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w których znaleziono najstarsze ślady narzędzi kamiennych(5). W ujęciu chronologicznym zakres znalezisk sięga od epoki kamienia (paleolitu(5)) do późnego średniowiecza. Poniżej zestawienie okresów z przypisanymi do nich stanowiskami. Ze względu na różny czas występowania poszczególnych okresów na danym terenie, podane w nawiasach ramy czasowe są orientacyjne:

 1. Epoka kamienia
  1. neolit
   1. kult. pucharów lejkowatych (3700–1900 p.n.e)
    Stanowiska: 2, 3.
  2. epoka kamienia (bliżej nieokreślona)
   Stanowisko: 2.
 2. Epoka brązu (2300/2200–1700 p.n.e do 900–700 p.n.e.)
  1. kult. łużycka (ok. 1300 r. p.n.e – 400 r. p.n.e)
   Stanowiska: 1, 2.
 3. Epoka żelaza
  1. kult. halsztacka (800-450 p.n.e)
   Stanowisko: 2.
 4. Pradzieje
  Stanowisko: 3.
 5. Średniowiecze
  1. XIV-XV wiek
   Stanowisko: 3.

Szczegółowy wykaz stanowisk wg AZP:
Przy każdym stanowisku, obok jego numeru, znajduje się numer obszaru AZP wraz z numerem stanowiska w ramach tego obszaru.

1 - (AZP 98-37: 20) Datowanie Znaleziska
1. ślad osadnictwa kultura łużycka miecz antenowy
Znalezisko z okresu międzywojennego. Materiał zaginął.
Literatura:
Altschlesische Blaetter 1937 XII, z 7/8 s. 201
M. Gedl - Kultura łużycka na Górnym Śląsku..., s.265
2 - (AZP 98-37: 2) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadniczy epoka kamienna 1 odłupek
2. osada kult. pucharów lejkowatych (neolit) 19 fr. ceram.
3. osada kult. łużycka, halsztat 4 fr. ceramiki.
1981 - badania powierzchniowe. Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.1632
3 - (AZP 98-37: 6) Datowanie Znaleziska
1. punkt osadniczy kult. pucharów lejkowatych (neolit) 1 fr. ceram.
2. punkt osadniczy pradzieje 1 fr. ceram.
3. osada średniowiecze XIV-XVw 5 fr. ceram.
1981 - badania powierzchniowe. Materiały przech. w: BDZ Opole, nr inw.1633 

Dokumentacja przedwojennych stanowisk wg Muzeum Śląska Opolskiego

Nr Dokumentacja Szkice
1. 11885.  
2. 15834, 11917, 11874.  
3. 11994, 11849, 11874, 11821, 11986, 11862. 12704, 11373, 11381.
4. 12013, 11914. 11371.
5. 15856, 11862.  
6. 11959.  
? 11931, 11824, 11957.  

 1. e-Archeo - wyszukiwarka stanowisk archeologicznych
 2. https://zabytek.pl - wykaz obiektów dla Milic
 3. https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/  - Narodowy Instytut Dziedzictwa - mapa
 4. http://mso-archeologia.pl/ - zbiory online MŚO dla Milic
 5. K.Macewicz - Pradzieje Ziemi Kozielskiej (1968) - s.7,30.