Historia Milic

Wcześniejsze nazwy miejscowości to Militz, Myliz, Milicz, Melicz, Melicze, Milizo, Militsch, Milicz. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1303 z dokumentu biskupa wrocławskiego Henryka. W dokumencie jako świadek występuje proboszcz Stanisław z Militz. W kolejneym dokumencie z 1305 obok imienia proboszcza, nazwa miejscowości występuje jako Myliz...

W przygotowaniu...