Sołtysi

2019-23
Drobysz Zygmunt (Grudynia Wielka)
Froelich Marek (Grudynia Mała)
Kołek Dariusz (Jakubowice)
Łata Jan (Milice)

2015-19
Drobysz Zygmunt (Grudynia Wielka)
Froelich Marek (Grudynia Mała)
Bula Arnold (Jakubowice)
Łata Jan (Milice)

2011-15
Drobysz Zygmunt (Grudynia Wielka)
Froelich Marek (Grudynia Mała)
Bula Arnold (Jakubowice)
Łata Jan (Milice)

2007-11
Drobysz Zygmunt (Grudynia Wielka)
Froelich Marek (Grudynia Mała)
Bula Arnold (Jakubowice)
Niewienda Henryk (Milice)

Poprzednie kadencje:

Grudynia Wielka
Józef Jary (prawdopodobnie od około połowy lat 80-tych)
Jakubowice
Józef Bula (od 1967)