Sołtysi

2019-23
Drobysz Zygmunt (Grudynia Wielka)
Froelich Marek (Grudynia Mała)
Kołek Dariusz (Jakubowice)
Łata Jan (Milice)

2015-19
Drobysz Zygmunt (Grudynia Wielka)
Froelich Marek (Grudynia Mała)
Bula Arnold (Jakubowice)
Łata Jan (Milice)

2011-15
Drobysz Zygmunt (Grudynia Wielka)
Froelich Marek (Grudynia Mała)
Bula Arnold (Jakubowice)
Łata Jan (Milice)

2007-11
Drobysz Zygmunt (Grudynia Wielka)
Froelich Marek (Grudynia Mała)
Bula Arnold (Jakubowice)
Niewienda Henryk (Milice)

Poprzednie kadencje:

Grudynia Wielka
Józef Jary (prawdopodobnie od około połowy lat 80-tych)(1)
Wohl (lub Wahl) (1921) (2)
Jakubowice
Józef Bula (od 1967)(3)


  1. Echo Gmin 1998, nr 2, str 12 - wywiad z sołtysem Grudyni Wielkiej Józefem Jarym.
  2. Katolik 1921, nr 13, str 6 - wspomniany sołtys Grudyni.
  3. Echo Gmin 1998, nr 5, str 12 - wywiad z sołtysem Jakubowic Józefem Bulą.