Pieczęcie

Obecnie każda ważniejsza organizacja czy firma posiada swoje logo. Własne herby posiadają kluby piłkarskie, województwa, miasta, a nawet gminy. W dawniejszych czasach również wsie miały swoje znaki graficzne i można je było znaleźć na pieczęciach wiejskich (gminnych). Potrzeba ich używania pojawiła się wraz z powstaniem i rozwojem samorządności, a tym samym z pojawieniem się instytucji sołtysa. Na przestrzeni wieków sołtys na ziemiach śląskich pełnił różne role (porządkową, policyjną, sądowniczą itp). Pieczęć ogrywała ważną rolę przy wykonywaniu zadań sołtysa. Odciśnięta na dokumencie uwierzytelniała i wzmacniała ważność takiego pisma.

W 2020r ukazało się opracowanie pt. "Odciśnięta pamięć wspólnoty". Jego autorka, Aleksandra Starczewska-Wojnar, dokładnie opisuje rozwój samorządów i sądownictwa wiejskiego, rolę sołtysa oraz uwarunkowania prawne, które to wszystko determinowały. Poza opisem historycznym, książka ta zawiera również zbiór i analizę pieczęci wiejskich z zachodnich powiatów rejencji opolskiej. Zebranie tych dawnych znaków wiązało się z przeszukaniem wielu archiwów. Wśród odnalezionych pieczęci są również te z naszych miejscowości. Pełen zestaw pieczęci wraz rysem historycznym można znaleźć również na stronie "Pieczęcie gminne na Śląsku" (strona ta jest kontynuacją w/w książki).

Poniżej krótka prezentacja pieczęci z naszych miejscowości:
Średnica odnalezionych znaków to zazwyczaj 25-27mm. Początkowo stosowano czarny tusz, by w późniejszych latach przejść na niebieski i fioletowy. Pieczęcie z czasem ulegały zużyciu, więc wymieniano je na nowe. Widać, że zachowywano przy tym poprzedni wizerunek. Charakterystyka pieczęci nie odbiega od typowych sygnatur (okrągła, z napisem w otoku i głównym motywem wewnątrz). Również godło tych pieczęci prezentuje przykłady najczęściej spotykanych motywów. W przypadku miejscowości, w których znajdował się kościół parafialny, najczęściej to on jest na pieczęci, jako centralny punkt życia na wsi, coś co identyfikowało miejscowość. Tak jest też na pieczęci Grudyni Wielkiej. W przypadku Grudyni Małej, Milic i Jakubowic wizerunek sigillum powiązany jest z życiem na wsi, z pracami rolnymi. Różne przedmioty i narzędzia rolne miały swoje symbole. Cep symbolizował męskie obowiązki, snopy siana były synonimem obfitości i dobrobytu. Dodatkowo w przypadku Jakubowic na pieczęci widnieje symbol religijny - oko Opatrzności, które symbolizuje opiekę boską nad plonami.

Grudynia Wielka
Na pieczęci widnieje kościół z wieżą i wysoki krzyż. Na najstarszej pieczęci widać mur pruski, więc jest to jeszcze przestawienie poprzedniego kościoła (pw. Piotra i Pawła). Typologia pieczęci kwalifikuje się do kategorii "topograficznych", przedstawiających istniejące budynki lub miejsca.
Grudynia Wielka 1801 Data odcisku: 1801.
Napis: GROS · GRAUDEN · GEM: S: 
IN COSLER | CREYS
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2240, s. 13 (1801).
Grudynia Wielka 1880 Data odcisku 1880.
Napis: * GEMEINDE GR. GRAUDEN *
KREIS COSEL
Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 165, b.p. (1880, 1886, 1903, 1906, 1911).
Grudynia Wielka 1915 Data odcisku: 1915.
Napis: · GEMEINDE GR. GRAUDEN ·
KREIS COSEL
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 2234, s. 112 (1915), APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 117 (1927).
Grudynia Mała
Na pieczęci widnieją skrzyżowane grabie z kosą. Jest to typowy motyw rustykalny.
Grudynia Mała 1825 Data odcisku: 1825.
Napis: KLEIN GRAUDEN GEM: SIGL:
COSLER | CREYS
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 4445, s. 130 (1825).
Grudynia Mała 1860 Data odcisku: 1860.
Napis: KL: GRAUDENER GEM: SIEG
1846
COSLER | KREIS
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 4448, s. 147 (1860).
Grudynia Mała 1927 Data odcisku: 1927.
Napis: GEMEINDE KL. GRAUDEN *
KREIS COSEL
Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 146 (1927), sygn. 151, b.p. (1932).
Jakubowice
Na pieczęci skrzyżowane kosa z cepem, nad nimi oko Opatrzności. Jest to motyw rustykalny połączony z symboliką religijną.
Jakubowice 1859 Data odcisku: 1859.
Napis: JACOBSDORF GEM: S:
IN COSLER
CREYS
Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 4180, s. 59 (1859), sygn. 4179, s. 81, b.p. (1867), APOp, WP w Koźlu, sygn. 169, b.p. (1884).
Jakubowice 1904 Data odcisku: 1904.
Napis: * GEMEINDE JACOBSDORF *
KREIS COSEL
Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 223 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 4186, s. 327 (1904).
Milice
Na ozdobnym kartuszu grabie w słup, pomiędzy dwoma stogami. Motyw rustykalny.
Milice 1927 Data odcisku: 1927.
Napis: * GEMEINDE MILITSCH *
KREIS COSEL.
Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 198 (1927), APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 1204, s. 62 (1912); APOp, SP w Koźlu, sygn. 67, s. 575 (1935).

 


Opracowane na podstawie:
 1. Odciśnięta pamięć wspólnoty - Aleksandra Starczewska-Wojnar
 2. "Pieczęcie gminne na Śląsku"


Michał Niedzielski 2023-11-25

 

Spartan – Sukcesy

W trakcie swojej historii Spartan zdobył pokaźną liczbę trofeów. Aktualnie (stan na 2023-06-23) w klubowej gablocie znajduje się 66 pucharów i statuetek (w tym dwie luźne zawieszki).  Prawdopodobnie było ich więcej, gdyż porównując wcześniejsze zdjęcia z szatni (np z 2008), widać że zaginęło przynajmniej sześć statuetek i trzy dyplomy. Jest też sporo udokumentowanych sukcesów, które nie mają przyporządkowanego pucharu. Nie wiadomo czy nagrody nie były wręczane, czy puchar zaginął, a może zaginęła plakietka z opisem. Aż 18 pucharów nie posiada żadnych opisów, plakietek i zawieszek. Co do tych, które mają zawieszki, też nie ma pewności, że są odpowiednio przyporządkowane. Niektóre zawieszki leżały całkiem luźno. Jest też przypadek konkursu z roku 1983/84 - są dwie identycznie opisane zawieszki, które są przyporządkowane do różnych pucharów.

Można zauważyć, że w przypadku starszych pucharów, powtarzają się typy (mają takie sam kształt i zdobienia). Jest aż 7 takich wzorów pucharów. Może to świadczyć o tym, że w danym okresie tylko takie puchary były dostępne albo, że niektóre zawieszki zostały zamienione.

Wśród pucharów dominują te piłkarskie, ale można znaleźć też statuetki dotyczące innych dyscyplin (biegi, tenis stołowy, szachy i warcaby, zawody strażackie). Są też puchary okolicznościowe oraz związane z różnymi konkursami.  Jest też jeden puchar, który należy do innej drużyny (prawdopodobnie nie został odebrany po turnieju w 2011r).
Najstarszym pucharem w kolekcji jest trofeum z turnieju w Döbbern z roku 1972.

Wśród najcenniejszych udokumentowanych sukcesów można wymienić:
-Puchar Polski na szczeblu OZPN Opole - (4 lub 5x).
-Nagroda dla Laureata Ogólnopolskiego Konkursu XXVI-edycji "Boisko w każdej wsi, ośrodek sportu i rekreacji w każdej gminie" w roku 1987.
-Mistrzostwo klasy A.
-Mistrzostwo klasy B  - (3x).
-Najlepszy LZS w gminie Pawłowiczki - (3 lub 4x).
-Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki - I miejsce - (8x).
-Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki - II miejsce - (7x).
-Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki - III miejsce - (2x).

Poniżej znajdują się:
-chronologiczna lista sukcesów wraz z przyporządkowanymi pucharami (dwa pierwsze wazony niestety nie mają daty).
-puchary i statuetki bez opisów.
-puchary i dyplomy, które zaginęły.

Puchary, sukcesy, statuetki.
1. - Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Opolu
2. - Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Opolu
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Opolu
3. 1972-07-02 Döbbern - Tuniej - I miejsce (typ 1)
Dem Sieger beim Fußballturnier der BSG Traktor Döbbern 1972-07-02
4. 1975-06-29 Döbbern - Pokalturnier 50 Jahre BSG Traktor Döbbern
Pokalturnier 50 Jahre BSG Traktor Döbbern 1975-06-29
5. 1977-05-09 Grudynia Wielka - Puchar Dyrektora OKO Opole - I miejsce (typ 1)
Dla drużyny ZPS w Grudyni Wielkiej za Im. w Turnieju Piłkarskim o puchar Dyrektora Opolskiego Kombinatu Ogrodniczego w Opolu. Grudynia Wielka dnia 9 maja 1977r.
6. 1977-06 Awans do A klasy
Brak pucharu/dyplomu
7. 1977-07-03 Byczyna - V woj. zaw. jednostek OSP z PGR - 1 miejsce
Puchar Naczelnego Dyrektora ZP PGR w Opolu za zajęcie 1m. w V Wojewódzkich Zawodach jednostek OSP zlokalizowanych w PRG. Byczyna 1977-07-03
Uwagi: Jeśli to były zawody strażackie, a nie piłkarskie, to dlaczego jest w szatni klubowej, a nie w OSP?
8. 1979-06 Awans do A klasy
Brak pucharu/dyplomu
9. 1980 Biała Nyska - Puchar Dyrektora ZPPGR Opole - II miejsce (typ 1)
Puchar Dyrektora ZPPGR Opole - II miejsce w turnieju piłki nożnej Biała Nyska 1980.
10. 1981 Opole - Puchar Polski na szczeblu Okręgu OZPN Opole
Brak pucharu/dyplomu
Uwagi: Po pokonaniu KKS Kluczbork.
11. 1981-06 Mistrz A klasy - awans do ligi okręgowej
Brak pucharu/dyplomu
12. 1981-06-20 Döbbern - Turniej
Pokalturnier Sportfest BSG Traktor Döbbern 1981-06-20
13. 1982 Pawłowiczki - konkurs Omega na najlepszy LZS w gminie - I miejsce (typ 3)
Za zajęcie I-go miejsca we współzawodnictwie "Omega na najlepszy koło LZS gminy Pawłowiczki za rok 1982
14. 1982-06-10 Opole - Puchar Polski na szczeblu Okręgu OZPN Opole
Zwycięzcy Pucharu Polski na szczeblu Okręgu OZPN Opole. Opole 1982-06-10
15. 1983 Grudynia Wielka - P.Bulla
Dla LZS Grudynia 1983 P.Bulla
16. 1983-06-08 Opole - Puchar Polski na szczeblu Okręgu
Zwycięzcy Pucharu Polski na Szczeblu Okręgu w sezonie 1982/83. OOZPN Opole 1983-06-08
17. 1984 Puchar Polski na Szczeblu Okręgu
Zwycięzcy Pucharu Polski w piłce nożnej na Szczeblu Okręgu w sezonie 1983/84. OOZPN
18. 1984 Konkurs Omega na najlepszy LZS w gminie - I miejsce (typ 2)
Za I m. w konkursie "Omega" na najlepszy LZS gminy Pawłowiczki za rok 1983/84
Uwagi: Dwa identyczne opisy dla różnych pucharów.
19. 1984 Konkurs Omega na najlepszy LZS w gminie - I miejsce (typ 4)
Za I m. w konkursie "Omega" na najlepszy LZS gminy Pawłowiczki za rok 1983/84
Uwagi: Dwa identyczne opisy dla różnych pucharów.
20. 1984-07-22 Ucieszków - Puchar Naczelnika Gminy - I miejsce
Za I m. w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Naczelnika Gminy Pawłowiczki. Ucieszków 1984-07-22
Uwagi: Zawieszka była wewnątrz.
21. 1985 Lisięcice - Puchar Prezesa RSP - I miejsce (typ 6)
Puchar Prezesa RSP w Lisięcicach za I miejsce na festynie piłkarskim. Lisięcice 1985
22. 1985-07-14 Stradunia - Puchar LZS Stradunia - I miejsce (typ 2)
Dla LZS Grudynia Wielka za zajecie I miejsca o Puchar LZS Stradunia 1985-07-14
23. 1985-07-21 Januszkowice - 20-lecie KS Górnik - I miejsce
20-lecie KS Górnik - I Miejsce. Januszkowice - 1985-07-21
24. 1986 Pawłowiczki - konkurs na najlepszy LZS w gminie - I miejsce (typ 5)
Opis: I m-ce LZS Grudynia Wielka we współzawodnictwie na Najlepszy LZS Gm. Pawłowiczki za 1986 rok.
25. 1987-01-11 Pawłowiczki - Turniej w Szachach i Warcabach Gm. Pawłowiczki - I miejsce (typ 5)
Opis: I m. LZS Grudnia Wielka w turnieju w Szachach i Warcabach Gm. Pawłowiczki 1987-01-11
26. 1987-05-17 Grudynia Wielka - III Bieg Sadowników - III m. w kat. E
III Bieg Sadowników - III m. w kat. "E". Grudynia W. 1987-05-17
27. 1988-11-19 Kielce-Słowik - XXVI edycja konkursu Boisko w każdej wsi (typ 6)
Opis: Nagroda dla Laureata Ogólnopolskiego Konkursu XXVI-edycji "Boisko w każdej wsi, ośrodek sportu i rekreacji w każdej gminie" w roku 1987. Rada główna zrzeszenia LZS. 1988-11-19/20. Kielce-Słowik.
28. 1990-07-15 Pawłowiczki - Puchar Prezesa - II miejsce
Puchar Prezesa LZS Pawłowiczki za zajęcie II miejsca. Festyn Sportowy Pawłowiczki 1990-07-15
29. 1992 Gościęcin - Puchar Wójta Gminy - I miejsce (typ 7)
I miejsce w turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki. Gościęcin 1992
Uwagi: Zawieszka była osobno i została dopasowana do pucharu.
30. 1994 Puchar Wójta Gminy - II miejsce
Brak pucharu/dyplomu
31. 1995-08-13 Puchar Wójta Gminy - I miejsce
Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki za zajecie I miejsca w piłce nożnej. 1995-08-13
32. 1996-08-04 Gościęcin - Puchar Wójta Gminy - II miejsce
Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki za II miejsce w piłce nożnej. Gościęcin 1996-08-04
33. 1997-09-27 Grudynia Wielka - XIII Bieg Sadowników - II miejsce
XIII Bieg Sadowników - II Miejsce - Grudnia Wielka 1997-09-27
34. 1998-07-12 Grudynia Wielka - Puchar Wójta - I miejsce
Puchar Wójta - I miejsce w turnieju piłki nożnej. Grudynia Wielka 1998-07-12
35. 2000 Gościęcin - Puchar Wójta Gminy - III miejsce
Brak pucharu/dyplomu
36. 2001 Grudynia Wielka - Puchar Wójta Gminy - II miejsce
Brak pucharu/dyplomu
37. 2001-07-22 Grudynia Wielka - Puchar Prezesa - II miejsce
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa LKS Grudynia Wielka. Grudynia W. 2021-07-22
38. 2002 Pawłowiczki - Puchar Wójta Gminy - III miejsce
Brak pucharu/dyplomu
39. 2002-07-21 Grudynia Wielka - Turniej Piłki Nożnej - IV miejsce
Brak pucharu/dyplomu
40. 2003 Urbanowice - Puchar Wójta Gminy - I miejsce
Brak pucharu/dyplomu
41. 2003-06-01 Grudynia Wielka - Festyn Europejski - turniej oldbojów - I miejsce
I miejsce na Festynie Europejskim - Grudynia Wielka 2023-06-01
42. 2003-08-10 Grudynia Wielka - Turniej Piłki Nożnej - I miejsce
Brak pucharu/dyplomu
43. 2004-07-24 Debrzyca - Turniej Piłki Nożnej - III miejsce
Brak pucharu/dyplomu
44. 2004-08-01 Ostrożnica - Puchar Wójta Gminy - I miejsce
Puchar Wójta Gminy - I miejsce - Ostrożnica 2004-08-01
45. 2004-08-01 Opole - z okazji 50-lecia klubu - WZ LZS Opole
Dla LZS Grudynia Wielka z okazji 50-lecia działalności, wyrazu uznania składa Prezes WZ LZS w Opolu Władysław Czaczka. Opole 2004-08-07
Uwagi: Pierwszy raz obchodzono 50-lecie w 1996.
46. 2004-08-08 Opole - z okazji 50-lecia klubu - OZPN Opole
Dla Ludowego Klubu Sportowego "Spartan" Grudynia Wielka z okazji 50-lecia klubu. OZPN Opole. 2004-08-08
Uwagi: Pierwszy raz obchodzono 50-lecie w 1996.
47. 2005-07-10 Maciowakrze - Puchar Wójta Gminy - I miejsce
Puchar Wójta Gminy. I miejsce. Maciowakrze 2005-07-10
48. 2006 Pawłowiczki - Puchar Wójta Gminy - V miejsce
Brak pucharu/dyplomu
49. 2007-07-01 Grudynia Wielka - Puchar Wójta Gminy - II miejsce
Puchar wójta gminy Pawłowiczki - II miejsce - Grudynia Wielka 2007-07-01
50. 2008 Grudynia Wielka - Puchar Wójta Gminy - II miejsce
Brak pucharu/dyplomu
51. 2009-07-05 Ostrożnica - Puchar Wójta Gminy - I miejsce
Puchar Wójta Gminy - I miejsce. Ostrożnica 2009-07-05
52. 2009-09-01 Pawłowiczki - Gminny halowy turniej piłki nożnej - III miejsce
III Miejsce w gminnym halowym turnieju piłki nożnej Pawłowiczki 2009-03-01
53. 2010-02 Pawłowiczki - Halowy Turniej Piłki Nożnej - seniorzy - I miejsce
Brak pucharu/dyplomu
54. 2010-02 Pawłowiczki - Halowy Turniej Piłki Nożnej - U15 (rocznik 1995) - I miejsce
Brak pucharu/dyplomu
55. 2011 Pawłowiczki - Puchar Wójta Gminy - II miejsce
Brak pucharu/dyplomu
56. 2011 Pawłowiczki - Otwarte mistrzostwa gminy w tenisie stołowym - I miejsce
Otwarte mistrzostwa gminy w tenisie stołowym - I miejsce - Pawłowiczki 2011
57. 2011-06 ZPN Głubczyce - za awans do A klasy
Dla LZS Spartan Grudynia Wielka za awans do klasy A sezon 2010/2011 czerwiec 2011. Zarząd podokręgu Głubczyce
58. 2011-06-20 ZPN Kędzierzyn Koźle - Klasa B I miejsce i awans
Gratulacje dla LZS Spartan Grudynia Wielka za zajecie I miejsca w klasie B w sezonie 2010/11 i awans do klasy A. Zarząd Podokręgu ZPN Kędzierzyn-Koźle 2011-06-20
Uwagi: Spartan grał w podokręgu Głubczyce, ale otrzymał też statuetkę z ZPN Kędzierzyn-Koźle.
59. 2011-07-09 Grudynia Wielka - Puchar zarządu - II miejsce
Opis: II miejsce Puchar Zarządu LZS Grudynia Wielka 2011-07-09 Grudynia Wielka
Uwagi: Puchar za miejsce trzecie należy do Startu Bogdanowice. Klasyfikacja: 1. Zefirek K-K, 2. Grudynia, 3.Bogdanowice, 4.Klisino.
60. 2012-08-19 Grudynia Wielka - Puchar Wójta Gminy - I miejsce
Puchar Wójta Gminy I miejsce Grudynia Wielka 2012-08-19
61. 2013-07-14 Maciowakrze - Puchar Wójta Gminy - II miejsce
Puchar Wójta Gminy. II miejsce. Maciowakrze 2013-07-14
62. 2016 Grudynia Wielka - ŚKJ - Spartan - Olympia
Święto Kwitnącej Jabłoni 2016 Grudynia Wielka. LKS "Spartan" Grudynia Wielka vs P.O.C. Olympia Berlin
63. 2021-05-16 Grudynia Wielka - Aktywnie z jabłkiem
Aktywnie z jabłkiem - "Łubu dubu, łubu dubu, niech nam żyje Prezes naszego klubu" - Grudynia Wielka 2021-05-16
Puchary i statuetki bez opisu.
Puchary, które zaginęły.
1. Brązowy wazon ze zdobieniami.
2. Statuetka ze złotym piłkarzem.
3. Srebrny puchar.
4. Brązowy szklany wazon.
5. Dwa dyplomy.
6. Dyplom z nagłówkiem LZS.
7. Talerz z okazji 40-lecia Poloni Głubczyce.
8. Medal z okacji 50-lecia klubu.
50 lat LKS "Spartan" Grudynia Wielka 1946-1996 Grudynia Wielka dnia 1996-04-15r.
Uwagi: W 2004 ponownie obchodzono 50-lecie.

 

Uporządkował: Michał Niedzielski 2023-07-15
Zdjęcia: Paweł Niedzielski 2023-06-23

Pierwsza wzmianka o Grudyni

W 2023 roku mija dokładnie 800 lat od sporządzenia najstarszego znanego dokumentu, na którym pojawia się nazwa naszej miejscowości. Data 25 maja 1223 jest obowiązkowa przy okazji każdego opracowania historii o Grudyni Wielkiej. Niestety zazwyczaj poza krótką notką, temat samego dokumentu nie jest rozwijany.

Początki obecności Grudyni w dokumentach pisanych związane są z działalnością klasztoru norbertanek w Czarnowąsach (w 1223 roku klasztor ten znajdował się jeszcze Rybniku(1)). Dnia 25 maja 1223 roku, wrocławski biskup Wawrzyniec (wiki), na prośbę księcia Kazimierza Opolskiego(wiki), zapisał dziesięcinę z Grudyni siostrom norbertankom z Rybnika(2). Były to czasy gdy jeszcze obowiązywał kalendarz juliański, wiec dokładnie był to dzień oznaczony jako 8 Kal. Jun. (ósmy dzień przed kalendami czerwcowymi). Szukając informacji o tym dokumencie natrafiłem na przesłanki, że oryginalne rękopisy prawdopodobnie nie zachowały się do naszych czasów(3), a przetrwały średniowieczne odpis tych dokumentów(4) oraz późniejsze opracowania(2),(5).


"Grudina" na średniowiecznym rękopisie(4).

Okazuje się, że dokument przetrwał (6), zachował się w dobrym stanie i znajduje się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (Sygnatura: 82/89/0, Rep. 71 nr 1, SU I, nr 226)(7)(8). Jest to pergaminowy dokument o szerokości ok. 35,6 cm i wysokość ok. 19,8cm(9), spisany po łacinie, sporządzony we Wrocławiu i zwieńczony pieczęciami biskupa i kapituły wrocławskiej.


"Grudina" na oryginalnym dokumencie z 1223 roku(8).

Nazwa miejscowości pojawia się w formie "Grudina", co jest łacińską wersją nazwy Grudynia. Sama nazwa wywodzi się od słowa gruda - bryła ziemi(9) i jest pochodzenia słowiańskiego(10). Prawdopodobnie w tym czasie nie było jeszcze podziału na Grudynię Wielką i Małą.
W omawianym dokumencie, nasza wieś pojawia się wśród innych miejscowości, które zostały nadane klasztorowi. Fragment teksu, który dla mieszkańców Grudyni jest tak istotny, prezentuje się następująco:

"Donationes siquidem ipsius Ducis, quas prenominate ecclesie S. Salvatoris in Ribnich liberrime contulit, huic nostre donationi ad memoriale sempiternum dignum duximus interserere, que sunt: ipsum territorium de Ribnich, cum Capella et omni iure et iurisdicione et libertate et utilitate, tam castorum quam etiam omnium aliorum proventuum, que in presenti seu in futuro possunt aut poterunt in eodem territorio succrescere; villa de Breze, Smolna, Knegnizi, Wroblino et Susela, cum sua circuitione, Bresini, Scacouizi, Crauar cum suo ambitu, Rachouo et Lichan, cum plena libertate, Grudina, et teloneum de Seuor."

Poniżej tłumaczenie całego dokumentu na podstawie Kroniki Rybnickiej (11) i opracowania p. Norberta Miki(12). Z tekstu można wywnioskować, że Grudynia istniała już wcześniej, należała prawdopodobnie do księcia opolskiego (a tym samym leżała w granicach księstwa opolsko-raciborskiego). Być może dokument potwierdza dziesięciny przekazane przez Mieszka Plątonogiego(wiki) w 1202(13).

"W imię świętej i niepodzielnej Trójcy.
My Wawrzyniec z Boskiego miłosierdzia biskup wrocławski oznajmujemy obecnym jak i przyszłym pokoleniom, że za wspólną zgodą kapituły wrocławskiej na cześć Boską i dla utrzymania zakonnic w kościele św. Zbawiciela w Rybniku, na prośbę szanownego księcia i katolickiego pana, świetnego księcia opolskiego Kazimierza, kościołowi św. Zbawiciela w Rybniku dajemy i darujemy dziesięciny z następujących wsi w kasztelani cieszyńskiej: Goleszów, Wisła, Iskrzyczy, Zamaiski, Nagiewnice, Suenchizi, Podgrodzie Zasere, Clechemuje, Radouica, Bunców, Bielewicko, Odrodzona, Nawsie, które mają posiadać na zawsze.
Także połowę z dziesięcin, które będą uiszczane z nowych pól i miejsc pustych w
tejże kasztelani dajemy i darujemy za zgodą tejże kapituły wspomnianemu wyżej, kościołowi Św. Zbawiciela w Rybniku.
W okręgu Krowiarki zaś z dwiema przyległymi wsiami Raków i Lichań dajemy i darujemy za zgodą wspomnianej wyżej kapituły temu samemu kościołowi św. Zbawiciela w Rybniku dwie części dziesięcin.
Dziesięciny zaś, które zatwierdził nasz poprzednik św. pamięci pan Żyrosław, dawniej biskup wrocławski, kościołowi Najśw. Panny Mari w Rybniku, z okazji jego poświęcenia zatwierdzamy za zgodą czterokrotnie wspomnianej kapituły wrocławskiej.
Mianowicie dziesięciny samej wsi Rybnik, Smolna, Zalesie i Księgninice, którą to ostatnią wieś otrzymał kościół rybnicki od kościoła w Zalesiu w zamian za wieś Gołkowice. Ażeby zaś w sprawie wolnych dziesięcin, jakie pewni rycerze kościołowi św. Zbawiciela w Rybniku z własnej woli byli darowali, aby kościół w jakikolwiek sposób nie mógł być ukrzywdzony, uważamy za dobre, zatwierdzić takowe (dziesięciny) temu samemu kościołowi za zgodą powyższą.
Mianowicie dziesięciny rycerzy: Wincentego i Przybysława, Kryszana i Jana, Gaszona i Alberta, Aleksandra i Strzeża, Wincentego i braci jego, Swiętosza i Michała, Eustachego i Wyszymira, Wratysława i Grzymisława.
Darowizny samego księcia, których tenże udzielił kościołowi św. Zbawiciela w Rybniku jak najhojniej, uznaliśmy godne, żeby do tej naszej darowizny na wieczną pamiątkę były dołączone.
Są to: okolica Rybnika samego, z kaplicą i wszelkim prawem i jurysdykcją i wolnością i użytkami tak z dóbr jak i wszelkich innych dochodów, które w czasie obecnym jak i późniejszym na tym terenie mogą do tego przyjść.
Dalej wieś Brzezie (villa de Breze) , Smolna, Księgniece, Wróblin, Żużela ze swoim okręgiem, Brzezina, Siałkowice, Krowiarki z ich przyleglościami, Rakowem i Lichenią, z wszystkimi wolnościami, Grudynia i cło w Siewierzu.
Ażeby zaś w przyszłości darowizny te przez naszych następców były szanowane, zatwierdziliśmy to naszym podpisem jako też dołączeniem pieczęci naszej jak i poprzednio wzmiankowanej kapituły.
Uchwalono we Wrocławiu w chórze św. Jan w 1233 r.po narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa dnia 25-maja w obecności dziekana Wiktora, archidiakona Janusza, scholastyka Idziego, Kantora Radulfa, kustosza Wawrzyńca, archidiakona Radosława z Ołomuńca, Zdzisława archidiakona z Zawichostu, kanoników wrocławskich: Ottona, Wilka, Alberta, Zdzisława, Protazego, Franka, Lambina, Szymona, Jana, Bogusława i innych, a także komesa Radosława, sędziego z Opola, który w tej sprawie był posłem księcia Kazimierza jak również w obecności wielu innych. "

Na koniec nie może zabraknąć widoku całego dokumentu. Został on udostępniony dzięki Archiwum Państwowemu we Wrocławiu. Jak widać mimo ośmiuset lat, zachował się w bardzo dobrym stanie.


 1. http://www.czarnowasydps.pl/troche-historii/sladem-historii-losy-klasztoru-w-czarnowasach
 2. Codex Diplomaticus Silesiae T.7 cz.1 Regesten zur schlesischen Geschichte. Erster Theil. Bis zum Jahre 1250
 3. Dorobek rękopiśmienny klasztorów żeńskich na Śląsku - Anna Sutowicz - Wrocławski Przegląd Teologiczny , 16 /2 (2008) s. 155-179
 4. Odpisy dokumentów średniowiecznych dotyczących klasztoru norbertanek (premonstratensek) w Czarnowąsach z lat 1223-1403
 5. Codex Diplomaticus Silesiae. Bd. 1, Urkunden des Klosters Czarnowanz
 6. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica Tom 5. str. 111
 7. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica Tom 5. str. 128
 8. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/88380 Sygnatura: 82/89/0, Rep. 71 nr 1, SU I, nr 226.
 9. Oberschlesische Heimat, 1908, Bd. 4, H. 4  - str. 239.
 10. Lud - 1913, Tom 19 - str. 27.
 11. Dzieje miasta Rybnika i dawniejszego państwa rybnickiego na Górnym Śląsku str. 119.
 12. Brzeski Parafianin - 1998-3 (35) str. 3.
 13. Kształtowanie się i przebieg granicy śląsko-morawskiej w okolicach Głubczyc w średniowieczu - Damian Halmer - Kalendarz Głubczycki 2010 - str 122

M.Niedzielski 2022-10-09