OSP Grudynia – Osiągnięcia drużyn

2019-06-18 - Gminne (Pawłowiczki/Polska Cerekiew) zawody sportowo-pożarnicze - Grudynia Wielka

 • Kategoria młodzieżowo chłopięca - V miejsce
 • Seniorzy - IX

2018-06-16 - Gminne (Pawłowiczki/Polska Cerekiew) zawody sportowo-pożarnicze - Gościęcin

 • Kategoria młodzieżowo chłopięca - IV miejsce
 • Seniorzy - V miejsce

2017 czerwiec - Gminne zawody w pompowaniu wody za pomocą sikawek konnych - Maciowakrze

 • Seniorzy - II miejsce

2017 czerwiec - Gminne (Pawłowiczki/Polska Cerekiew) zawody sportowo-pożarnicze - Grudynia Wielka

 • Kategoria młodzieżowo chłopięca - VI
 • Seniorki - I miejsce (awans do zawodów powiatowych)
 • Seniorzy - II miejsce (awans do zawodów powiatowych)

2016 czerwiec - Gminne (Pawłowiczki) zawody sportowo-pożarnicze - Urbanowice/Trawniki

 • Kategoria młodzieżowo chłopięca - II
 • Seniorki - I
 • Seniorzy - dyskwalifikacja z powodu rozerwania węża

2016-06-19 - Gminne zawody sikawek konnych - Radoszowy

 • Seniorzy - I miejsce

2015 czerwiec - Gminne (Pawłowiczki) zawody sportowo-pożarnicze - Maciowakrze

 • Kategoria młodzieżowo chłopięca - II
 • Seniorki - II

2015 - Gminne zawody sikawek konnych - Ucieszków

 • Seniorzy - II

2014-07-05 - Gminne (Pawłowiczki) zawody sportowo-pożarnicze - Grudynia Wielka

 • Seniorki - I
 • Kategoria młodzieżowo chłopięca - II

2013-06-15 - Gminne (Pawłowiczki) zawody sportowo-pożarnicze - Gościęcin

 • Seniorki - I
 • Seniorzy - III

2012 czerwiec - Gminne (Pawłowiczki) zawody sportowo-pożarnicze - Naczęsławice

 • Seniorki - I
 • Seniorzy - III
 • Kategoria młodzieżowo chłopięca - III

2011 czerwiec - Gminne (Pawłowiczki) zawody sportowo-pożarnicze - Ucieszków

 • Kategoria młodzieżowa męska - III
 • Seniorki - II

2010 czerwiec - Gminne (Pawłowiczki) zawody sportowo-pożarnicze - Ucieszków

 • Seniorzy - I
 • Kobiety IV
 • Młodzieżowa żeńska - IV

2009 czerwiec - Gminne (Pawłowiczki) zawody sportowo-pożarnicze - Grudynia Wielka

 • Młodzieżowa żeńska - III
 • Kobiety - II
 • Mężczyźni - III

2008 - ?

2007 maj - Gminne (Pawłowiczki) zawody sportowo-pożarnicze - Naczęsławice

 • Seniorzy - II
 • Seniorki - III

2006r.

 • Seniorzy męska zajęła I miejsce w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym w Grudyni Wielkiej.
 • Seniorzy żeńska zajęła III miejsce w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym w Grudyni Wielkiej.
 • MDP męska zajęła II miejsce w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym w Grudyni Wielkiej.
 • MDP żeńska zajęła III miejsce w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym w Grudyni Wielkiej.

2005r.

 • Seniorzy męska zajęła I miejsce w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym w Gościęcinie.
 • Seniorzy żeńska zajęła II miejsce w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym w Gościęcinie.
 • MDP męska zajęła VI miejsce w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym w Grudyni Wielkiej.
 • Seniorzy męska zajęła V miejsce w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu powiatowym w Kłodnicy.

1997r.

 • Seniorzy męska zajęła II miejsce w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym.
 • MDP żeńska zajęła II miejsce w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym.

1995r.

 • MDP żeńska zajęła I miejsce w zawodach sportowo - pożarniczych na szczeblu gminnym w Ucieszkowie.

1994r.

 • MDP żeńska zajęła I miejsce w zawodach sportowo - pożarniczych na szczeblu gminnym w Grudyni Wielkiej.
 • MDP żeńska zajęła I miejsce w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu powiatowym w Baborowie.

(…)

Historia OSP Grudynia Wielka

Ochotnicza Straż Pożarna powołana została przez mieszkańców wsi Grudynia Wielka w 1894r. Jej pierwszym komendantem był karczmarz nazwiskiem THIEL. Po nim tą funkcję objął jego syn Max THIEL., który funkcję komendanta pełnił do 1945r. Do pożaru komendant THIEL wyjeżdżał swoimi końmi i sikawką. Jako sygnalizacji używano trąbki alarmowej, która obsługiwał Józef WLODORSCH.

W roku 1919 po zakończeniu I wojny światowej odbyła się uroczystość 25-lecia powołania Ochotniczej Straży Pożarnej. Z uroczystości tej oprócz zdjęcia nie zachowały się żadne dokumenty – zaginęły podczas działań wojennych. W latach 30-tych jednostka strażacka wyposażona była w motopompę. Aktywnym strażakiem w tym okresie był Alfred SCHIWEK.

II Wojna Światowa przerwał działalność OSP.

Do reaktywacji OSP doszło po wybuchu dwóch pożarów. W maju 1954 roku paliły się stodoły na folwarku Krasowa. 8 września 1954 roku o godz. 12:10 był pożar stodoły na plebani wynajętej przez gospodarza Alfonsa Włodarza. Komendantem został Morawiec Rudolf. Zarząd OSP: Jarosz Oskar, Chodor Adolf
W roku 1954 za aktywną działalność i ofiarny udział w gaszeniu licznych pożarów, które miały miejsce w samej wsi jak również w sąsiednich wsiach, miejscowy PGR w dowód uznania przekazuje jednostce ciągnik. Strażacy JAROSZ i PORSCHKE przystosowali do niego pompę własnego pomysłu o wydajności około 400 l/m. W dowód podziękowania za otrzymaną nagrodę sekcja bierze udział w licznych zawodach strażackich organizowanych przez sąsiednie OSP, odnosząc sukcesy.

Dnia 15 sierpnia 1955 roku bierze czynny udział w zawodach wojewódzkich w Opolu, gdzie sekcja wraz ze sprzętem budzi duże zainteresowanie.
W tymże roku powstaje sekcja młodzieżowa, jej dowódcą zostaje Helmut KASPEREK.
Członkowie sekcji Młodzieżowej:
• Zygfryd Kasparek
• Józef Siekiera
• Klink Hubert
• Heizig Józef
• Teichman Gerard
• Siwek Alfred
• Gogolin Józef
• Kolenda Rudolf
Kuznik Herbert

W roku 1956 Komendant Powiatowy w Koźlu Franciszek SZAŁA widząc duże zaangażowanie i zapał strażaków, przydziela jednostce poniemiecką motopompę „MAGINS”, którą strażacy wyremontowali i doprowadzili do użytku. Strażacy dla pozyskania finansów organizują na terenie wsi zabawy, z których dochód przeznaczają na zakup umundurowania. Państwowe Gospodarstwo Rolne Grudynia Wielka w roku 1956 przekazuje dla jednostki kolejny ciągnik „ZETOR”, który po przeróbkach zostaje dostosowany do służby przeciw pożarowej. Aby ciągnik był przydatniejszy i wygodniejszy strażacy przygotowują przyczepę przystosowaną do przewozu ludzi i kompletnego sprzętu. W roku 1958 komendantem OSP został JAROSZ OSKAR. W tym też roku strażacy brali aktywny udział w licznych zawodach, w których osiągają czołowe miejsca; a mianowicie:
- I miejsce w zawodach miejscowych
- I miejsce w zawodach powiatowych
- III miejsce w zawodach wojewódzkich w Brzegu.
W nagrodę jednostka otrzymała motopompę M-8 „LEOPOLIA”.

W latach 1960-65 mechanikiem sprzętu p.poż był Ernst Purschke, który z Rudolfem Morawcem remontują i doskonalą sprzęt. Dzięki ich pracy na zawodach strażackich w Maciowakrzu pompa ciągnikowa podaje 7 strumieni wody. Był to wielki sukces. W 1963 szeregi OSP opuścił długoletni strażak Alojzy Bendig. W latach 1960-65 naczelnikiem był Longin Bendig a najbardziej aktywni członkowie to: Kolenda Henryk, Kolenda Jan, Purschke Ernst, Morawiec Rudolf.
OSP aktywnie uczestniczy w życiu miejscowego środowiska przyciągając do swoich szeregów młodzież. Przy jednostce OSP działają sekcje młodzieżowe: sekcja żeńska i sekcja harcerska. Sekcje te zdobywają liczne wyróżnienia w organizowanych zawodach  i współzawodnictwie

W latach 1966-70 naczelnikiem jest Helmut Habura. W gospodarstwie Pawła Seidel wybucha pożar. Z płonącej stodoły uratowano jedynie sprzęt rolniczy. Za uczestnictwo odznaki wzorowego strażaka dostali: Teichman Alfred, Pelka Horst, Teichman Gerard.

W 1968 roku na zawodach wojewódzkich w Brzegu OSP Grudynia Wielka zajęła I miejsce zdobywając puchar dyrektora WZ PGR w Opolu.
W tym okresie jednostka otrzymywała dużą pomoc miejscowego PGR-u.

W roku 1967 Prezesem Zarządu OSP zostaje Marian SZWEDA Dyrektor PGR. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w czynie społecznym przystępują do budowy strażnicy na samochód.

W 1970r. w czynie społecznym wybudowany betonowy zbiornik p.poż o pojemności 600 m3 wody. W latach siedemdziesiątych jednostka ta osiągnęła największe sukcesy w zawodach strażackich i współzawodnictwie, a mianowicie trzy razy pierwsze i dwa razy drugie miejsce w wojewódzkich zawodach OSP przy PGR.

W latach 1973/74 w warsztatach przyzakładowych przerobiono samochody cywilne dla potrzeb jednostek OSP powiatu Kozielskiego oraz przyczepu ciągnikowe dla potrzeb pożarnictwa. Wyróżniający się strażacy: Teichman Gerard, Kolenda Jan, Kolenda Henryk, Kasparek Zygfryd.

W roku 1974 społeczeństwo wsi Grudynia Wielka, Grudynia Mała, Jakubowice za działalność na rzecz miejscowego środowiska w zakresie poprawy p.poż, czyny społeczne i z okazji jubileuszu 80-leia istnienia Jednostki OSP ufundowało sztandar. Z tej okazji odbyła się uroczystość, sztandar wręczał komendant Powiatowy Franciszek Szała. Odznaki wzorowych strażaków otrzymali: Siekiera Bernard, Bendig Jan, Bula Paweł.

W 1976 roku jednostka za bardzo dobre wyniki w wyszkoleniu została nagrodzona przez Komendę Wojewódzką samochodem bojowym STAR-25.

W roku 1980 Komendantem Jednostki OSP zostaje wybrany NIEDZIELA Ryszard.

W 1987r. strażacy przystępują do budowy nowej strażnicy o powierzchni 120m2 z pomieszczeniem na samochód bojowy, sprzęt pożarniczy oraz świetlicę. Strażnica została podłączona do zakładowej kotłowni.

20 września 1989 roku Jednostka otrzymała wóz bojowy Jelcz 008 ufundowany ze środków ówczesnego Kombinatu Ogrodniczego w Opolu, w skład którego wchodził zakład w Grudyni Wielkiej.

W 1989 roku opiekę nad sekcją młodzieżową sprawują: Siekiera Bernard i Siekiera Joachim. Działalności w OSP wyróżniają się: Wilczek Alojzy, Ejdys Andrzej, Siekiera Joachim, Niedziela Ryszard, Siekiera Norbert.

W 1994 roku obchodzono 100-lecie powstania OSP Grudynia Wielka. Po uroczystej mszy obchody przeniesiono na boisko LZS. Wręczono liczne odznaczenia a następnie odbyły się gminne zawody strażackie. Duży sukces odniosła drużyna dziewczyn która zajęła I miejsce. Sukces ten powtórzyły na zawodach w Baborowie.

W 1995 roku na zawodach OSP z okazji 90-lecia OSP Ucieszków drużyna harcerska dziewczyn zajęła I miejsce.

1996r.
- 17.02 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Wybór władz OSP
Zarząd:
Prezes- Marian Szweda
Naczelnik-Ryszard Niedziela
Wice prezes- Józef Bogusz
Z-ca naczelnika- Joachim Siekiera
Sekretarz- Jan Zgraja
Skarbnik- Marian Sadowski
Gospodarz- Andrzej Ejdys

- Zbiórka złomu na kwotę 600zł na rzecz parafii z okazji 100-lecia budowy kościoła w Grudyni Wielkiej. Udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 1 raz. Udział 2 sekcji w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym.

1997
- 14.03. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Rezygnacja ze stanowiska wieloletniego prezesa OSP druha Mariana Szweda. Zmiany w zarządzie:
Wybór nowego prezesa- Jan Zgraja
Wybór nowego sekretarza- Marek Zaczyk

- Zbiórka złomu na kwotę 1775zł. Udział OSP w akcjach usuwania skutków powodzi w miejscowościach: Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Maciowakrze oraz 2 razy Kędzierzyn- Koźle.
 - Udział 3 sekcji w zawodach sportowo- pożarniczych: Seniorzy M – II miejsce; MDP dziewczyn – II miejsce.

1998
- 16.01 . Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
- Udział 3 sekcji w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym.
Festyn w Maciowakrzu z okazji 80-lecia istnienie OSP na którym udekorowano medalami za udział w powodzi:

dh. Siekiera Joachim
dh. Niedziela Ryszard
dh. Bogusz Andrzej

Brązowe medale zasłużony dla pożarnictwa otrzymali:
dh. Sadowski Marian
dh. Ejdys Andrzej
dh. Behr Marcin
dh. Wochnik Henryk
dh. Zaczyk Marek

Odznakę wzorowego strażaka otrzymali:
dh. Zgraja Jan
dh. Borgusz Józef
dh. Seidel Hubert

1999
- 20.02 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
- Zbiórka złomu na kwotę 1201zł. Udział 3 sekcji w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym. Udział OSP w 2 akcjach gaśniczo – ratowniczych.

2000
- 26.02 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
- Udział 2 sekcji w zawodach sportowo – pożarniczych w Naczęsławicach na szczeblu gminnym.

2001
- 18.02 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Wybór władz OSP
Zarząd:
Prezes: Zgraja Jan
Naczelnik: Siekiera Joachim
Wice prezes: Borgusz Józef
Wice naczelnik: Niedziela Ryszard
Sekretarz: Zaczyk Marek
Skarbnik: Sadowski Marian
Gospodarz: Ejdys Andrzej

- Udział 3 sekcji w zawodach sportowo – pożarniczych w Radoszowie. Udział w 2 akcjach gaśniczo – ratowniczych.

2003
- Udział 3 sekcji w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym. Jednostka uczestniczyła w akcjach ratowniczo – gaśniczych : Wyróżniono- Ejdys Andrzej, Siekiera Joachim, Niedziela Ryszard, Kusznik Zygfryd, Borgusz Andrzej. Zapadła decyzja o przeniesieniu siedziby remizy do pomieszczeń po byłym warsztacie; poczyniono pierwsze prace adaptacyjne.

2004
- 15.02 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
- Zbiórka złomu ba kwotę 948zł.
- Udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych (6 razy); Wyróżniono- Ejdys Andrzej, Siekiera Joachim, Derdak Witold, Sadowski Marian, Zgraja Jan, Borgusz Piotr.
- Prace remontowe w nowej siedzibie OSP:
- Remont dachu, wykonanie instalacji elektrycznej, ocieplenie boksu na wóz bojowy

2005
- 19.02 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
- Udział w zawodach sportowo – pożarniczych w Gościęcinie: Seniorzy M - I miejsce, Seniorzy K - II miejsce, MDP M - VI miejsce
- Udział w zawodach sportowo – pożarniczych w Kłodnicy na szczeblu powiatowym – Seniorzy M – V miejsce
- OSP uczestniczyła 5 razy w akcjach ratowniczo – gaśniczych: Wyróżnieni- Niedziele Ryszard, Ejdys Andrzej, Kusznik Zygfryd, Siekiera Joachim, Borgusz Andrzej, Borgusz Piotr

2006
- 15.01. Zebranie sprawozdawczo- wyborcze
Wybrano nowy zarząd OSP
Prezes- Józef Borgusz
Wice prezes- Zygfryd Kusznik
Naczelnik- Joachim Siekiera
Wice naczelnik- Ryszard Niedziela
Sekretarz- Marek Zaczyk
Skarbnik- Marian Sadowski
Gospodarz- Andrzej Ejdys

- Podjęto uchwałę o remoncie remizy oraz świetlicy przy OSP oraz organizacji zawodów gminnych w Grudyni Wielkiej.
- 11 czerwca 2006r. Zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym w Grudyni Wielkiej:
Seniorzy- I miejsce
Seniorzy K- III miejsce
MDP żeńska- III miejsce
MDP męska- II miejsce

- W 2006r

. zmarł długoletni działacz oraz członek OSP druh Rudolf Soloh
- Prace przy remoncie remizy oraz świetlicy wiejskiej przy OSP rozpoczęto w kwietniu 2006r. W remizie wykonano: bramę wjazdową, ocieplenie sufitu, wymiana okien, wykonanie wylewki betonowej, malowanie ścian i sufitów. Prace przy wykonaniu świetlicy: ocieplenie sufitów, wstawianie drzwi, wykonanie wylewki betonowej, postawienie ścianek działowych, wykonanie podłogi, położenie kafelek w sanitariatach i kuchni, położenie tynku mineralnego, wykonanie paneli ściennych, montaż instalacji elektrycznej oraz wodno-sanitarnej. Całkowity koszt materiałów zakupionych przez Urząd Gminy w Pawłowiczkach wynosi 50.000zł. Wszystkie prace remontowe prócz montażu okien i montażu paneli ściennych zostały zrobione w czynie społecznym przez miejscowych strażaków i mieszkańców. Wartość tych prac wyceniona została na 45.000zł. Prace zakończono w październiku 2006r. Uroczyste otwarcie odbyło się 14 października 2006r. Swoją obecnością na otwarciu zaszczycili nas: wójt Gminy Pawłowiczki Winfred Mleczko, wice wójt Helena Kochan oraz przedstawiciele prasy: „Nowa Trybuna Opolska” , „Echo Gmin” oraz Ci, którzy pracowali społecznie przy budowie remizy i świetlicy.

2008
W październiku 2008 nastąpiło otwarcie świetlicy

2009
W czerwcu 2009 świętowano jubileusz 115 lecia istnienia OSP Grudynia Wielka

2014-07-05 - Obchody 120-lecia OSP Grudynia Wielka

2019-06-09 - Jubileusz 125 lecia OSP Grudynia Wielka

Spartan – dokumentacja sezonów

LKS Spartan Grudynia Wielka: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy
LKS Spartan II Grudynia Wielka: Seniorzy
Strzelcy
Rywale

SezonSeniorzyRezerwyJuniorzyJun. mł.TrampkarzeMłodzicy
2015/16B klasa-----
2014/15------
2013/14A klasa---- Młodzicy
2012/13A klasa--- Trampkarze 7os.-
2011/12A klasa-----
2010/11B klasa---- Młodzicy*
2009/10C klasa-----
2008/09C klasa-----
2007/08C klasa-----
2006/07C klasa- B klasa---
2005/06B klasa- B klasa---
2004/05B klasa- A klasa---
2003/04B klasa- A klasa---
2002/03B klasa- A klasa---
2001/02B klasa- A klasa---
2000/01B klasa- A klasa---
1999/00B klasa- A klasa---
1998/99B klasa--- Trampkarze-
1997/98A klasa--- Trampkarze-
1996/97A klasa--- Trampkarze-
1995/96A klasa?????????Trampkarze-
1994/95A klasa????????? Trampkarze-
1993/94A klasa????????????-
1992/93A klasa????????????-
1991/92A klasa C klasa?????????-
1990/91A klasa????????????-
1989/90Klasa wojewódzka?????? Jun. mł.???-
1988/89Klasa wojewódzka?????? Jun. mł.???-
1987/88Klasa wojewódzka B klasa?????????-
1986/87Klasa wojewódzka????????????-
1985/86Klasa wojewódzka????????????-
1984/85Klasa wojewódzka??????Jun. mł.???-
1983/84Klasa wojewódzka C klasa- Jun. mł.--
1982/83Klasa wojewódzka C klasa-???Trampkarze-
1981/82Klasa wojewódzka C klasa-??? Trampkarze-
1980/81A klasa C klasa-- Trampkarze-
1979/80A klasa- B klasa- Trampkarze-
1978/79B klasa- B klasa- Trampkarze-
1977/78A klasa-???- Trampkarze-
1976/77B klasa- A klasa-???-
1975/76C klasa-????????????
1974/75C klasa-??????--
1973/74B klasa-????????????
1964/65B klasa- B klasa?????????
1956D klasa-????????????
1955D klasa-????????????
1954D klasa-????????????
1951Klasa powiatowa-????????????

Źródła

Spartan – Historia

Początki klubu sięgają lat 50 XX wieku.
W grudniu 1951 LZS Grudynia Wielka znajduje się na liście klubów sportowych działających na terenie powiatu kozielskiego(1). Z roku 1951 znane są dwa wyniki meczów drużyny z Grudyni. Pierwszym z nich jest ligowy mecz rozegrany 1951-03-15 z LZS Steblów (przegrany przez nasz zespół 2:5).(2) Drugi to towarzyskie spotkanie rozegrane w Naczęsławicach zakończone wynikiem 4:4.(3)
W 1954 roku drużyna grała w D klasie powiatu kozielskiego. W sezonie 1964/65 występuje w B klasie pod nazwą Budowlani.
Większe sukcesy pojawiają się w połowie lat 70. W sezonie 1977/78 Grudynia pierwszy raz gra w A klasie, a w sezonie 1981/82 już w lidze okręgowej (wtedy był to 4 poziom rozgrywkowy). Sukcesy sportowe wymusiły również potrzebę rozbudowy infrastruktury. Powstał budynek klubowy z szatniami i sauną, scena, a obok głównej płyty boiska wybudowano boisko treningowe. W latach świetności klubowe obiekty zdobywały wojewódzkie wyróżnienia za najlepsze wśród LZS-ów.
Od około roku 1986 w nazwie pojawia się Spartan (od odmiany jabłoni).
Lata 80. to największe sukcesy klubu. Drużyna z Grudyni pięciokrotnie grała na szczeblu centralnym Pucharu Polski. W tym trzykrotnie awansowała do kolejnej rundy. Do historii przeszły mecze z drugoligową Stalą Rzeszów i z pierwszoligowym Radomiakiem Radom. W latach 80. klub posiadał również drużynę rezerw oraz juniorów młodszych. Oprócz piłki nożnej przez kilka lat istniały również sekcje tenisa stołowego i biegów długodystansowych.
O drużynie tenisa wiadomo niewiele. Na pewno w sezonie 1980/81 rywalizowali w A klasie podokręgu Kędzierzyn-Koźle. Na półmetku sezonu drużyna zajmowała ostatnie miejsce. Rywalami byli Start II Kędzierzyn, Fortuna Głogówek, Naprzód Borucin, SKS Racławiczki, Ruch Steblów, Górnik Kotlarnia, Orzeł Branice, Zryw Pilszcz.(4)
Większe sukcesy odnosiła sekcja biegowa, z którą związana jest chociażby organizacja Biegu Sadowników. Sekcja ma na swoim koncie m.in. zwycięstwo w klasyfikacji zespołowej w III półmaratonie Górnośląskim Krnów-Głubczyce, który odbył się pierwszego maja 2000r.(5)
Lata 70. i późniejsze to również wyjazdy na mecze towarzyskie z drużynami z Poczdamu i Cottbus.
Lata 90. to niestety początek słabszych występów i kolejne spadki w ligowej hierarchii. Dopiero sezon 2009/10 rozpoczął serię awansów, aż do A klasy.
Niestety już pod koniec 2013 roku nastąpiło pierwsze zawieszenie działalności. Spartan nie przystąpił do rozgrywek również w sezonie 2014/15.
Udało się reaktywować klub, ale niestety tylko na sezon 2015/16. Od tego czasu klubowy budynek (wyremontowany w 2007 r.) i boisko czekają na przyszłe pokolenia, które być może napiszą kolejne rozdziały w historii Spartana.
Poszczególne sezony można prześledzić w dziale dokumentującym dotychczasowe wyniki .

Na przestrzeni dziejów prezesami klubu byli m.in: Bertold Mende, Wilhelm Siekiera, Helmut Donder, Rudolf Kuna, Bernard Siekiera, Jerzy Bula, Marian Mikołajczyk, Krzysztof Kordyaczny, Stanisław Jasiński, Józef Prochera, Jacek Łukiewicz, Przemysław Pilipczuk. Budynkiem klubowym opiekował się Edward Jaczyszyn, a później Józef Kwapik.

Puchar Wójta Gminy Pawłowiczki

2014 - Gościęcin
1-Pawłowiczki, 2-Ostrożnica, 3-Gościęcin, 4-Maciowakrze
Grudynia nie brała udziału.

2013 - Maciowakrze
1-Ostrożnica, 2-Grudynia, 3- Pawłowiczki, 4-Maciowakrze;
Paweł Bukowiec - Król strzelców
Spartan - Ostrożnica 3:0
Spartan - Pawłowiczki 1:1
Spartan - Maciowakrze 1:1

2012 - Grudynia Wielka
1- Grudynia, 2-Pawłowiczki, 3-Ostrożnica, 4-Maciowakrze
Król strzelców - Jakub Kirc (4)
Najlepszy zawodnik - Krystian Kopek
Spartan - Maciowakrze 4:1 (Kopek, Plata, S.Drapiewski, Kirc)
Spartan - Ostrożnica 5:1 (Kirc-2, T.Siwik, Wojdyła, Kopek)
Spartan - Pawłowiczki 2:0 (Kirc, M.Zagrobelny-K)

2011 - Pawłowiczki
1-Pawłowiczki; 2-Grudynia; 3-Ostrożnica; 4-Maciowakrze
Spartan - Maciowakrze 7:0
Spartan - Pawłowiczki 1:1
Spartan - Ostrożnica 0:0

2010 - Maciowakrze
1-Maciowakrze;2-Urbanowice; 3-Pawłowiczki; 4-Ostrożnica; 5-Grudynia
Spartan - Maciowakrze 0:1
Spartan - Urbanowice 1:2
Spartan - Ostrożnica 1:1
Spartan - Pawłowiczki 0:1

2009 - Ostrożnica
1- Grudynia,
Spartan - Maciowakrze 1:0
Spartan - Urbanowice 1:0
Spartan - Pawłowiczki 0:0
Spartan - Ostrożnica 0:0 k.5:4

2008 - Grudynia Wielka
1-Pawłowiczki; 2-Grudynia; 3-Maciowakrze; 4-Urbanowice; 5-Ostrożnica
Spartan - Pawłowiczki 0:2
Spartan - Maciowakrze 1:0
Spartan - Ostrożnica 3:0 vo (spóźnienie)
Spartan - Urbanowice 2:0

2006 - Urbanowice
1-Pawłowiczki;2-Urbanowice; 3-Ostrożnica; 4-Maciowakrze; 5-Grudynia
Spartan - Ostrożnica 0:1
Spartan - Maciowakrze 0:0
Spartan - Urbanowice 0:2
Spartan - Pawłowiczki 0:2

2005 - Maciowakrze
1-Grudynia;2-Urbanowice;3-Pawłowiczki
Spartan - Maciowakrze 3:0 (R.Wysocki-2, K.Joszko)
Spartan - Urbanowice 2:1 (K.Joszko-2)
Spartan - Ostrożnica 1:0 (Ł.Prochera)
Spartan - Pawłowiczki 0:1

2004 - Ostrożnica
1-Grudynia; 2-Pawłowiczki; 3-Urbanowice; 4-Maciowakrze; 5-Ostrożnica
Spartan - LZS Maciowakrze 1:0 (Ł.Prochera)
Spartan - Fortuna Ostrożnica 1:1 (P.Stańczyk)
Spartan - LZS Pawłowiczki 2:1 (M.Zagrobelny, M.Nowicki)
Spartan - Rolnik Urbanowice 2:1 (Ł.Prochera-2)

2003 - I miejsce (rozgrywany w Urbanowicach)

2002 - Pawłowiczki
1-Gościęcin; 2-Pawłowiczki; 3-Grudynia; 4-Urbanowice; 5-Maciowakrze; 6-Ostrożnica

2001 - Grudynia Wielka
1-Goscięcin; 2-Grudynia; ?-Pawłowiczki; ?-Maciowakrze; ?-Urbanowice

2000 - Gościęcin
1-Pawłowiczki; 2-Gościęcin; 3-Grudynia; 4-Urbanowice; 5-Maciowakrze

1998 - Grudynia Wielka
1-Grudynia; 2-Pawłowiczki; 3-Urbanowice; 4-Gościęcin; 5-Maciowakrze

1996 - II miejsce
1995 - I miejsce
1994 - II miejsce
1992 - I miejsce

Inne turnieje

2004-07-24 - III miejsce - Turniej w Debrzycy
Spartan - Fortuna Chomiąża 0:0
Spartan - Agroma Debrzyca 1:2 (A.Kosoń)
Spartan - Nowa Cerekwia 1:3 (D.Derkacz)

2003-08-10 - I miejsce - Turniej Piłki Nożnej w Grudyni Wielkiej
Spartan - LZS Pawłowiczki 3:0
Spartan - LZS Lisięcice 2:1
Spartan - Zawiszyce 6:1
Spartan - Rolnik Urbanowice 3:0 vo.


2002-07-21 - IV miejsce - Turniej Piłki Nożnej w Grudyni Wielkiej
2001 - II miejsce - Puchar Prezesa LZS Grudynia Wielka

Turnieje halowe

2010 luty - Pawłowiczki
- Seniorzy - I miejsce
Spartan - Ostrożnica 3:2
Spartan - Maciowakrze 2:2
Spartan - Pawłowiczki 2:1
- Trampkarze U-15, rocznik 1995 - I miejsce
Finał: Spartan - Dobieszów 2:1

? - II miejsce Halowy Turniej Piłki Nożnej w Pawłowiczkach


 1. Almanach opolskiej piłki nożnej sezon Tom III  - M.Leja, J.Stefanko.
 2. Echo Gmin 2003, nr 12,  str 14
 3. Sport nr 50 z 1951-06-22, str 6.
 4. Nowiny (Rybnik) - 1981 nr 10, str 6.
 5. Kalendarz Głubczycki 2000, str 291.

Liczba ludności

Rok Grudynia Wielka Grudynia Mała Jakubowice Milice
2018 568 103 128 180
2011 663 112 147 188
2010 666 116 106 184
2009 647 115 101 194
2004 730 122 130 221
1996 509 105 77 159
1960 487 296 191 352
1947 600 300 200 350
1946 miejscowych: 249
napływowych: 32
razem: 281
181 91 304
1939 547 347 220 404
1933 627      
1925   356 wieś: 147
majątek: 114
razem: 261
430
1910 wieś: 440
majątek: 148
razem:  558
345 wieś:       120
majątek:   95
razem:   215
 
1880 wieś: 559
majątek: 144
razem:  703
  wieś: 190
majątek: 87
razem:  277
 
1875       511
1861 741 313 228 462
1855 680      
1830       345

Historia Grudyni Wielkiej

Na obszarze dzisiejszego powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pierwsi mieszkańcy pojawili się około 10 tyś. lat przed naszą erą. W okresie 4000 p.n.e - 1700 p.n.e koczowniczy tryb życia ustępował życiu osiadłemu. Jednym z obszarów na których znajdowały się największe osady były tereny dzisiejszej Grudyni Wielkiej (1).
Na terenie Grudyni i okolic znajduje się wiele stanowisk archeologicznych.  Sporo informacji dotyczących badań archeologicznych z Grudyni, Milic i Jakubowic można znaleźć na stronach Muzeum Śląska Opolskiego. (2)
Jednym z ciekawszych znalezisk jest moneta cezara Juliusza Werusa Maksymusa. Jest to przedziurawiony rzymski aureus z około 236-238r.(3)
Na terenie Grudyni Małej został również znaleziony jednosieczny miecz datowany na początek młodszego okresu rzymskiego. (4)

Pierwsza pisemna wzmianka o Grudyni pochodzi z 25 maja 1223 roku, gdy biskup Wawrzyniec zapisał dziesięcinę z Grudyni kościołowi w Rybniku (siostrom norbertankom). (5) Z treści dokumentu wynika, że kilka wsi księstwa opolsko-raciborskiego (w tym Grudynia wymieniona jako Grudina) zostały przekazane klasztorowi, przez księcia opolskiego (prawdopodobnie Mieszka Laskonogiego po 1202 roku). (6)
Nazwa "Grudynia" (w j. niemieckim "Grauden". w j. łacińskim "Graudina" wywodzi się od słowa "gruda" - bryła ziemi, zamarznięta ziemia (rodowód słowiański). Na przestrzeni lat spotykamy wiele odmian nazwy miejscowosci: 1223, 1228, 1234, 1447 - Grudina; 1335 - ecclesia de Grudin; 1381 - Grudyn; 1400, 1418 - Grawdin; 1416 - Magna Grudina; 1437 - Grawtten; 1532 - Gross-Grudny; 1679 - Grudnia; 1775 - Gross Grauden;
1782 - Wielka Grudeni, po polsku Wielka Grudynia. (7)

Większość wczesnych wzmianek z historii Grudyni dotyczy parafii. Szczegóły historii parafii można znaleźć w osobnym dziale.

(...)


 1. Wpisy do dziejów powiatu kozielskiego - Ryszard Pacułt - 1975 (s.87)
 2. http://mso-archeologia.pl
 3. Dawne znaleziska monet rzymskich w świetle nowych badań - Wiadomości Numizmatyczne, 27: 1983, Aleksander Bursche (s.233)
 4. http://bartoszkontny.pradzieje.pl/index_pl.php?content=wojna_oczami_archeologa05 Jahn 1919: 102-103, pl. X-XI)
 5. Codex Diplomaticus Silesiae T.7 cz.1 Regesten zur schlesischen Geschichte. Erster Theil. Bis zum Jahre 1250
 6. Kształtowanie się i przebieg granicy śląsko-morawskiej w okolicach Głubczyc w średniowieczu - Damian Halmer 2010
 7. Kwartalnik etnograficzny LUD - Tom XIX - 1913 (s. 28)